Seminar/Summerschool/Winterschool 2

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTR016M05
Vaknaam Seminar/Summerschool/Winterschool 2
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminar/Summerschool/Winterschool 2
Leerdoelen Door actieve deelname aan een zomerschool of winterschool op het gebied van de taalkunde doet de student kennis op van recente ontwikkelingen in de taalkunde en verkrijgt de student inzicht in het werk van internationaal gerenommeerde onderzoekers.
Omschrijving De student neemt actief deel aan een module van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap LOT. Naar aanleiding van deze module schrijft de student een onderzoeksverslag.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm
(Teaching method variable)
Toetsvorm verslag
(Research report)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. J.M. Fuller
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Language and Cognition) 2 hele jaar verplicht