Shared Task Information Science

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LIX026M05
Vaknaam Shared Task Information Science
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Shared Task Information Science
Leerdoelen (1) Werken in een team om een concreet computationeel probleem in de informatiewetenschap op te lossen; (2) De theoretische kennis die een student heeft verworven vertalen naar een praktische implementatie; (3) Zich bewust worden van state-of-the-art vergelijking van evaluatiestrategieën; (4) Verbeteren van wetenschappelijke rapportage; (5) Combineren van creativiteit met programmeervaardigheden om tot een goed presterende systeemimplementatie te komen.
Omschrijving Studenten nemen in groepjes of individueel deel aan een "gedeelde taak". Gedeelde taken worden vaak georganiseerd als onderdeel van wetenschappelijke conferenties of workshops. Verschillende teams van onderzoekers dienen systemen in met het doel de gedeelde taak op te lossen. De resultaten van de verschillende deelnemers worden vergeleken en geanalyseerd. De gegevens worden meestal verstrekt door de organisatoren van de taak (trainingsgegevens, ontwikkelingsgegevens, testgegevens), evenals een zeer duidelijke taakbeschrijving, evaluatiecriteria en de taakvereisten en deadlines voor indiening. De studenten werken in groepen van ten minste twee en ten hoogste vier leden. De teams bestaan hoofdzakelijk uit studenten, maar kunnen ook PhD studenten en docenten omvatten. Nadat een bepaalde gezamenlijke taak is geselecteerd, worden wekelijks plenaire sessies georganiseerd waarin de voortgang wordt besproken. Aan het eind van de cursus dienen de studenten hun programma voor de gedeelde taak in, en dienen ze ook een verslag in.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm praktische oefening, werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm continue toetsing, onderzoekswerkstuk, verslag
Vaksoort master
Coördinator T. Caselli, PhD.
Docent(en) T. Caselli, PhD. , J.L. Edman, MSc.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Information Science) 1 semester I verplicht
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Language and Communication Technologies (LCT); Erasmus Mundus) 1 semester I a keuzegroep