Multichannel Management

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LIX023M05
Vaknaam Multichannel Management
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Multichannel Management
Leerdoelen 1. de student krijgt kennis van en inzicht in (a) verschillende theorieën over kanaalkeuze en de factoren die kanaalkeuze beïnvloeden, en (b) verschillende visies op crisiscommunicatie en inzet van kanalen in crisiscommunicatie;
2. de student leert opgedane kennis en inzichten toepassen op (a) multichannel management van bij crisiscommunicatie betrokken overheidsinstanties, en (b) het monitoren van burgerbeleving op sociale media tijdens crises.
Omschrijving Het college Multichannel Management introduceert verschillende theorieën die iets zeggen over kanaalkeuze, en wetenschappelijke studies die factoren aangeven die hierin een rol spelen. Het gaat vervolgens in op de vraag hoe theorieën over kanaalkeuze kunnen worden benut bij concrete vragen vanuit de maatschappij. Er is in dit college sprake van twee toepassingsgerichte foci. Een eerste toepassingsgerichte focus is de ‘multichannel management’ in de communicatie waarvoor overheidsinstanties in Nederland zich geplaatst zien, als er sprake is van een crisis. Sociale media nemen een belangrijke plaats in in deze media-mix. Sociale media beïnvloeden het werk van crisiscommunicatiedeskundigen. Burgers zijn nl. ook zelf actief op sociale media, bij crises. Overheidsinstanties zijn geïnteresseerd geraakt in de burgerbeleving na een crisis, en vragen zij zich af hoe ze deze het beste kunnen monitoren. Het monitoren van de burgerbeleving via sociale media vormt de tweede toepassingsgerichte focus van dit college.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie
Toetsvorm deeltoets(en), essay, presentatie, verslag
Vaksoort master
Coördinator dr. L.M. Bosveld-de Smet
Docent(en) dr. L.M. Bosveld-de Smet
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced on Nestor.
Entreevoorwaarden Bachelor Communication and Information Science ; Ba Information Science; a comparable Bachelor. Basic knowledge of (digital) communication and of research methods in general.
Opmerkingen Voor de mastervakken CIW geldt (uitgezonderd de scriptie en de stage) dat de vakintekening niet via Progress verloopt maar via een formulier. Het formulier staat open van 23 juni t/m 11 juli 2021. Voor vakken die beginnen met LIX of LNB kun je je via Progress intekenen. De Faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 4 semester I a mast
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Computercommunicatie) 1 semester I a verplicht
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  ( Communicatiekunde) 1 semester I a keuze
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Language and Communication Technologies (LCT); Erasmus Mundus) 1 semester I a keuzegroep