Minor Population Studies

Naam Minor Population Studies
Code MIGEPST18
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
ECTS 15
Omschrijving Offered by: Department of Demography, Faculty of Spatial Sciences

Coordinator: Billie de Haas MSc

Duur (in jaren) 1
Niveau(s) universitaire minor , facultaire minor
Voertaal Engels

Bekijk studieprogramma (vakken)