Personnel Selection

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PSMAB-12
Vaknaam Personnel Selection
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Personnel Selection
Leerdoelen After this course the students:
- can analyze the validity of selection methods,
- can judge which qualities are best to be assessed in a selection situation,
- can analyze the value of various selection methods,
- can give recommendations for the use of selection instruments
Omschrijving This course will cover the current state of affairs regarding personnel selection. Specific attention will be paid to assessment methods and their quality. This course will rely heavily on the course literature, which will be announced through Nestor (as will information on the lectures).
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort master
Coördinator dr. D.P.H. Barelds
Docent(en) dr. D.P.H. Barelds
Entreevoorwaarden
Opmerkingen In de cursus wordt bekendheid met testtheorie (PSBA2-06) en met de belangrijkste begrippen m.b.t. persoonlijkheid, intelligentie en motivatie voorondersteld.
In 2019-2020 is deze curus een literatuurtentamen, dus is er geen onderwijs.
Het vak is wederzijds uitsluitend met PSMAB-10: maar één van deze twee kan in het examenprogramma worden opgenomen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Work, Organizational and Personnel Psychology)) 1 semester I a keuze F