Zoekmachines

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LIX019B05
Vaknaam Zoekmachines
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Zoekmachines
Leerdoelen • Inzicht in modellen van zoekmachines, de verschillende inwendige structuren en processen en diverse additionele technieken bij de query-interpretatie en informatie-extractie.
• Kennis van en ervaring met evaluatie van de prestaties van zoekmachines.
Omschrijving Dit college behandelt de methoden en technieken die gebruikt worden in informatiesystemen voor ongestructureerde of semi-gestructureerde tekst, zoals zoekmachines. Aan de orde komen o.a tekstbehandeling en indexeren, boolean- en vectormodellen voor zoeksystemen, user feedback, interfaces en evaluatie van zoeksystemen. Ter ondersteuning van de theorie worden in de practica een of meer zoeksystemen verkend en worden er kleine experimenten mee gedaan.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum
Toetsvorm tentamen
(Access to the exam will only be granted if all assignments have been completed with a minimum of 5.5 or higher)
Vaksoort bachelor jr 2
Co├Ârdinator prof. dr. G.J.M. van Noord
Docent(en) prof. dr. G.J.M. van Noord
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Introduction to Information Retrieval Cambridge University Press, website:http://nlp.stanford.edu/IR-book/information-retrieval-book.html C.D. Manning, P. Raghavan, H. Sch├╝tze 978-0-521-86571-5 ca. €  58,00
Entreevoorwaarden Na het behaald hebben van LIX016P05 Gevorderd Programmeren en LIX017P05 Project Tekstanalyse.
Opmerkingen Progress is open van 17 juni tot en met 5 juli. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 14 augustus 07.00 uur t/m 28 augustus 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 3 semester I a adv
BSc Informatiekunde 2 semester I a verplicht