Autonomous Systems

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2017/18
Vakcode KIB.AS03
Vaknaam Autonomous Systems
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Autonomous Systems
Leerdoelen Verkrijgen van inzicht in de werking van autonome systemen.
Omschrijving Autonome systemen worden gekenmerkt door het feit dat hun gedrag gebaseerd is op een combinatie van de kennis in het systeem en informatie die uit de buitenwereld gehaald wordt. Hierbij kan gedacht worden aan robots, maar ook gesimuleerde agents die in een elektronische of biologische wereld functioneren. Een autonoom systeem heeft meestal als doel een taak te verrichten in een niet geheel voorspelbare omgeving.

Onderwerpen die behandeld zullen worden zijn onder meer: Robotica, reinforcement leren, biologische systemen, neurale netwerken, genetische algoritmen, artificial life.
Uren per week
Onderwijsvorm Bijeenkomst (S), Hoorcollege (LC), Practisch werk (PRC), Werkcollege (T)
(Het vak bestaat uit een serie hoorcolleges en een aantal practicumsessies.)
Toetsvorm Practisch werk (PR), Presentatie (P), Schriftelijk tentamen (WE)
(Het eindcijfer wordt bepaald door het tentamen (50%), en de cijfers voor de practicumverslagen (50%). Beide moeten hoger dan 5.0 zijn om het vak te halen.)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. M.A. Wiering
Docent(en) dr. M.A. Wiering
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Autonomous Mobile Robotics
(interesting for further reading material, but not necessary to buy)
R. Siegwarts and I.R. Nourbakhsh 9780262195027
The Robotics Primer Maja Mataric 9780262633543
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Is verplichte voorkennis voor: Practicum autonome systemen (practicum in het 3e jaar).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Artificial Intelligence 1 semester I a verplicht