Inleiding Belastingrecht voor A&C

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGAFI20105
Vaknaam Inleiding Belastingrecht voor A&C
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inleiding Belastingrecht voor Accountancy & Controlling
Leerdoelen Na afronding van het vak Inleiding Belastingrecht voor Accountancy & Controlling heeft u inzicht in de beginselen van het Nederlandse belastingrecht. U beschikt over kennis van:
• de hoofdlijnen van een aantal Nederlandse materiële heffingswetten (met betrekking tot de loonbelasting en omzet- en overdrachtsbelasting, en de inleidende bepalingen en de bepalingen betreffende de winstsfeer in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting) en het formeel Belastingrecht; en
• de samenhang tussen deze wetten en rechtsgebieden.
U bent in staat om de regels van de verschillende wetten toe te passen op een concrete casus op basaal niveau.
Omschrijving De cursus wordt gegeven in de vorm van een practicum ondersteund door hoorcolleges. Aanwezigheid bij de werkcolleges en actieve deelname daaraan zijn verplicht. Dit zijn de practicumverplichtingen. De cursus wordt afgesloten met een essay tentamen.
Het is mogelijk een bonus van 0,5 punt bij het tentamen te verdienen. Dit kan door:
a)tijdens de tussentijdse toetsweek (zie collegerooster Rechtsgeleerheid) een schriftelijke opdracht te maken en tevens
b)gedurende de loop van de cursus bij de werkgroepbijeenkomsten aanwezig te zijn en hieraan actief deel te nemen.
Voor beide onderdelen dient een voldoende resultaat te worden behaald.
Studenten die deel willen nemen aan de bonusregeling dienen zich daarvoor bij het begin van de collegeperiode in te schrijven op de eerste werkgroepbijeenkomst.

Aandacht wordt in ieder geval besteed aan de volgende onderwerpen:
- formeel belastingrecht
- loonbelasting
- omzetbelasting
- inkomstenbelasting (algemeen en winst)
- vennootschapsbelasting

ZEER BELANGRIJK: STUDENTEN DIENEN ZICH VOORAFGAANDE AAN DE COLLEGEPERIODE BINNEN DE DAARTOE GESTELDE TERMIJN (zie de jaarindeling) IN TE SCHRIJVEN VOOR ZOWEL DE WERKGROEPEN ALS NESTOR!!!!!
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(4x2 uur hoorcolleges en 4x2 uren werkgroepen (gedurende collegeweek 2 t/m 5). Optionele bonustoets. Aanwezigheid werkgroepen verplicht (niet afhankelijk van bonus))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(De toetsing van dit vak bestaat uit een practicum en een tentamen. U dient beide onderdelen in hetzelfde studiejaar met een voldoende af te ronden om het vak te behalen.)
Vaksoort alleen extern
Coördinator mr. M.G. de Weerdt-de Jong
Docent(en) mr. R.P.C. Adema ,prof. dr. J.N. Bouwman ,mr. M.G. de Weerdt-de Jong ,mr. H. Halma ,mr. drs. A. Heidekamp ,drs. D.I. Nicolaij
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Belastingrecht voor bachelors en masters, laatste druk (verwacht: aug. 2020) Aarts e.a. ca. €  50,00
Syllabus Belastingrecht I, (digitaal beschikbaar via Studentportal (Nestor))
Pocket Belastingwetten (laatste druk), gratis verkrijgbaar bij lidmaatschap GFE of belastingadvieskantoor, zie nadere informatie Nestor
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2019 het vak Belastingrecht 1 voor A&C met vakcode RGAFI30105 hebben afgelegd
Opmerkingen Studenten Accountancy volgen de HC-weken 1, 2, 3, 4 en 6 en de wg-weken 1b tot en met 5a, 6b en 7a van het vak Belastingrecht 1 samen met de Rechten-studenten.

Het is mogelijk een bonus van 0,5 punt bij het tentamen te verdienen. Zie de tekst bij omschrijving.
1-9-2015: is gewijzigd in 5 ec (i.p.v. 4 ec)

Voor alle praktische informatie (intekening colleges /tentamens/semesterindeling etc.) zie Kennisbank Rechten
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 3 semester I a verplicht
Vakken extern 2 semester I a verplicht