Consumer and economic psychology

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSMIN08
Vaknaam Consumer and economic psychology
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Consumer and economic psychology
Leerdoelen Na deze cursus kunnen studenten:
- belangrijke psychologische processen die ten grondslag liggen aan economisch gedrag en consumentgedrag identificeren,
- de invloed van individuele, sociale en culturele factoren op consumentengedrag verklaren,
- psychologische theorieën toepassen om consumentenbeslissingen en gedrag te verklaren en te veranderen
- beredeneren waarom consumenten vaak geen rationele keuzes maken,
- de rol van psychologische mechanismen bij marketing van een product beoordelen (zoals effecten van adverteren).
Omschrijving Deze cursus gaat in op de psychologische processen die ten grondslag liggen aan economisch en consumentengedrag, en bespreekt welke individuele en sociale factoren hierop van invloed zijn. We gaan in op effecten van informatie en ervaringen met producten en diensten op affect (emoties), cognities (overtuigingen en oordelen) en gedrag (aankoopbeslissingen en consumentengedrag). Je zult leren wanneer and waarom economische theorieën vaak geen afdoende verklaring geven voor alledaags economisch en consumptiegedrag, en bespreken waarom mensen vaak geen ‘rationele’ beslissingen nemen. Je zult onder andere leren hoe consumenten gedrag bijdraagt aan maatschappelijke problemen, zoals overconsumptie en milieuproblemen en reflecteren op psychologische theorieën en mechanismen die gebruikt kunnen worden om deze problemen tegen te gaan.

Deze cursus maakt gebruik van diverse, innovatieve leermethodes die als doel hebben om de college's interactiever te maken.

Deze cursus is erg relevant voor studenten die overwegen om een master in Environmental Psychology te doen.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm opdrachten, schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL
(Zowel opdrachten als tentamen zullen online plaatsvinden.)
Vaksoort bachelor
Coördinator T. Bouman, PhD.
Docent(en) T. Bouman, PhD. ,prof. dr. E.M. Steg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus, available on Nestor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc International Business/IB  (minor Psychology in Society for IB) 3 semester I b keuzegroep
Course units for exchange students BSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I b keuze PS
Minor Psychology in Society 3 semester I b keuze