Value-based Management

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2019/20
Vakcode EBM160A05
Vaknaam Value-based Management
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Value-based Management
Leerdoelen 1. De methoden en de benaderingen van ondernemingswaardering beschrijven, uitleggen en beoordelen.
2. Deze waarderingsmethoden toepassen op problemen die zijn ontleend aan de praktijk.
3. De relatie tussen waarde en de determinanten van waarde uitleggen en analyseren.
4. De resultaten van een waardering communiceren aan professionals.
Omschrijving In uw toekomstige carrière kunt u voor de volgende problemen komen te staan:
- Zou u een nieuw product in de markt moeten zetten?
- Zou u een deel van de productie uitbesteden?
- Zou u een andere onderneming moeten overnemen?

Uw beslissingen bepalen in hoge mate de toekomstige prestaties en levensvatbaarheid van de onderneming. Managers creëren waarde, door te investeren in projecten met een rentabiliteit die hoger is dan de vermogenskostenvoet. Dit geldt zowel voor de grote strategische als de dagelijkse operationele beslissingen. In dit vak leert u de waarde effecten van beslissingen te bepalen en hoe de val van het kortetermijndenken te voorkomen. Deze cursus verdiept uw kennis van uw inleiding tot financiering en accounting uit uw bachelor programma. U past de kernprincipes van financiering en accounting toe op problemen, die zijn ontleend aan de praktijk.
Uren per week 4
Onderwijsvorm -hoorcollege ,  -werkcollege
(Hoor- en werkcolleges, zelfstudie)
Toetsvorm -groepsopdracht,  -schriftelijk tentamen (open vragen)
(Groepsopdracht, schriftelijk (mogelijk digitaal) tentamen met open vragen)
Vaksoort master
Coördinator dr. ing. N. Brunia
Docent(en) dr. ing. N. Brunia
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies*, 6th edition, University Edition, 2015, John Wiley & Sons Inc Koller, T., M. Goedhart, D. Wessels 9781118873731 ca. €  85,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Coordinator: Dr N. Brunia, phone +31 (0)50 363 6388, e-mail n.brunia@rug.nl
Secretary: Grietje Pol, phone +31(0)50 363 3685, e-mail g.pol@rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Controlling) 1 semester II b verplicht
MSc BA - Management Accounting and Control/MAC  (keuzevakken MSc BA MAC) 1 semester II b keuze
MSc International Financial Management/IFM  (keuzevakken MSc IFM) 1 semester II b keuze