Corporate Governance for A&C

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2021/22
Vakcode EBB099B05
Vaknaam Corporate Governance for A&C
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Corporate Governance for A&C
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. De belangrijkste elementen van een corporate governance system definiëren.
2. Het samenspel tussen de raad van bestuur, de raad van commissarissen, de aandeelhouders, werknemers en de accountant beschrijven.
3. De positie van de accountant binnen een corporate governance systeem omschrijven.
4. De inhoud van wetenschappelijke artikelen op het gebied van corporate governance interpreteren en toepassen op aan de praktijk ontleende situaties.
5. De theorieën op het gebied van corporate governance op waarde schatten en bekritiseren.
6. In groepsverband wetenschappelijk verantwoord onderzoek op gebied van corporate governance ontwerpen, uitvoeren en hierover rapporteren.
7. In groepsverband een wetenschappelijk artikel op gebied van corporate governance presenteren en kritisch evalueren.
Omschrijving Onder invloed van spraakmakende schandalen als Ahold, Enron en Parmalat evenals de financiële crisis is de aandacht hebben voor en regelgeving op het gebied van corporate governance sterk toegenomen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de invoering van de Sarbanes-Oxley Wet in de Verenigde Staten en de wettelijke verankering van de Nederlandse corporate governance code, ook wel beter bekend als de Code Tabaksblat. Daarbij komen onderwerpen als besturen en beheersen, verantwoordelijkheid en zeggenschap en verantwoording en toezicht aan de orde.
In deze cursus wordt aandacht besteed aan corporate governance aspecten die de positie en het functioneren van controllers en accountants beïnvloeden. Daarbij kan worden gedacht aan internationale verschillen in de wijze waarop bestuurs- en toezichtstructuren vorm hebben gekregen, het functioneren van boards, de rol van media en kredietbeoordelaars binnen corporate governance en de wijze waarop met corporate governance codes wordt omgegaan. De onderwerpen worden hoofdzakelijk behandeld vanuit wetenschappelijk onderzoek.
Uren per week 4
Onderwijsvorm -groepsbegeleiding ,  -hoorcollege ,  -interactief hoorcollege
Toetsvorm -groepsopdracht,  -groepspresentatie,  -individuele opdracht
(De individuele opdracht betreft een zelfstandig te maken opdracht met tijdslimiet)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. R.B.H. Hooghiemstra
Docent(en) prof. dr. R.B.H. Hooghiemstra , S. Rusanescu, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
(recent) articles from: Journal of Financial, Economics, Academy of Management Journal, Strategic Management Journal, etc. to be announced in the Course Manual (articles vary every year)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: r.b.h.hooghiemstra@rug.nl, 050 3633772
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 3 semester I a verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (minor Management Control) 3 semester I a verplicht
BSc Economics and Business Economics/E&BE  (minor Management Control) 3 semester I a verplicht
BSc International Business/IB  (minor Management Control for IB) 3 semester I a verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C voor HBO-AC) 1 semester I a verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C voor HBO BE en HBO Finance and Control) 1 semester I a verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc BA Management Accounting and Control/MAC) 1 semester I a verplicht