Auditing Practices

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2021/22
Vakcode EBB097A05
Vaknaam Auditing Practices
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Auditing Practices
Leerdoelen Na afronding van deze cursus kan de student:
1. De verschillende methoden en technieken beschrijven welke er zijn om financiële informatie te controleren.
2. De juiste toepassing kiezen van de verschillende methoden en technieken om de posten in de jaarrekening te controleren.
3. Beredeneren welke impact informatie-technologie (IT) heeft op de kwaliteit van financiële informatie.
4. Beargumenteren welke invloed informatie-technologie (IT) heeft op de verschillende methoden en technieken om financiële informatie te controleren.
Omschrijving De student verwerft in deze cursus kennis omtrent de verschillende methoden en technieken om financiële informatie te controleren. Hij/zij verwerft inzicht in het belang van IT voor de kwaliteit van informatie en de impact daarvan op de wijze waarop de audit wordt vormgegeven. De student leert deze kennis toe te passen in een jaarrekeningcontrole (casus).
Uren per week 3
Onderwijsvorm -computer practicum,  -hoorcollege
Toetsvorm -schriftelijk tentamen (open vragen)
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. F.H. van der Hoek
Docent(en) drs. D. Out ,drs. F.H. van der Hoek , A.J. Wildeboer, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De praktijk van auditing en assurance, 2020, Noordhoff Uitgevers, 8e druk
Majoor, B. 9789001738730 ca. €  59,95
Additional literature will be mentioned on Nestor
Additionele literatuur - nader te benoemen (zie Nestor)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij het secretariaat: e-mail: accountancy@rug.nl, tel.: 050 3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 3 semester I b verplicht