Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Idea Generator Grant voor studie naar impact van etnische en genderstereotypen bij besluitvorming in de jeugdbescherming

08 juli 2019

Floor Middel, Mónica López López en Hans Grietens - allen werkzaam bij de afdeling Orthopedagogiek - ontvangen een Idea Generator Grant voor hun onderzoeksvoorstel ‘Do ethnic and gender stereotypes lead to disparities in child protection decision-making?’. Het NWO kent deze Idea Generator Grants toe in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) aan risicovolle en kleinschalige projecten met een potentie voor maatschappelijke impact.

"Bij vermoedens van kindermishandeling lijken etnische achtergrond en geslacht van de ouder de besluitvorming in de jeugdbescherming te beïnvloeden. Wij zullen in deze studie de impact nagaan van etnische en genderstereotypen op het onderzoek na melding van kindermishandeling en de hierop volgende besluitvorming in Nederland en de Verenigde Staten", aldus Floor Middel.

Risicovolle en kleinschalige projecten met een potentie voor maatschappelijke impact

De Ideeëngenerator call wil onderzoek bevorderen met potentieel hoge maatschappelijk impact dat risicovol is of te vroeg in zijn ontwikkeling is voor een beoordeling in een regulier peer review proces. Het programma moedigt creatieve, out-of-the-box denkers aan creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te brengen die relevant zijn voor het NWA-programma. Binnen de Ideeëngenerator kunnen kleine projecten gefinancierd worden om een vernieuwend idee verder te ontwikkelen door het doen van onderzoek. Aanvragers van alle disciplines, met praktijkgerichte, toegepaste of fundamentele focus zijn welkom. (Jonge) onderzoekers kunnen individueel een aanvraag indienen, maar kunnen dit ook met mede-aanvragers doen.

Meer info:  

Profielpagina’s

Laatst gewijzigd:19 maart 2021 10:45

Meer nieuws

 • 17 mei 2022

  Matthijs Warrens bevorderd tot adjunct hoogleraar

  Matthijs Warrens is bevorderd tot adjunct hoogleraar aan de RUG, met als leerstoel ‘Onderwijswetenschappen, in het bijzonder de modellering van onderwijsdata’.

 • 02 mei 2022

  Jouke de Vries en Arie Dijkstra spreken op Bevrijdingsfestival

  Collegevoorzitter Jouke de Vries en hoogleraar Arie Dijkstra houden donderdag 5 mei beiden een toespraak op het Bevrijdingsfestival Groningen.

 • 12 april 2022

  De kwetsbaarheid van lhbt'ers

  Waarom toch blijven seksualiteit en gender zulke teergevoelige onderwerpen in onze samenleving? Ondanks ons liberale klimaat lopen leden van de lhbt-gemeenschap ook in Nederland vaker dan anderen tegen fysieke of mentale gezondheidsproblemen aan....