Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

John Hoeks benoemd tot hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen

26 maart 2018

Prof. dr. John Hoeks (Geldrop, 1964) is per 1 maart 2018 benoemd tot hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen, in het bijzonder de cognitieve aspecten van communicatie, aan de Faculteit der Letteren. Hij was sinds 2014 adjunct-hoogleraar in het kader van een Tenure Track aanstelling.

John Hoeks
Cognitieve Aspecten van Taalverwerking

John Hoeks studeerde cum laude af in Cognitieve Psychologie en Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over taalverwerking, en dan met name op onderzoek naar de rol van syntactische, semantische en pragmatische factoren bij het oplossen van structurele ambiguïteiten in taal.

Na zijn promotie ging hij aan de Rijksuniversiteit Groningen verder op zoek naar het cognitieve systeem achter het begrijpen van taal, dit keer met behulp van neuroimaging technieken (EEG-registratie, fMRI). Samen met promovendus Harm Brouwer formuleerde hij de baanbrekende Retrieval-Integration Hypothesis, waarin een nieuwe interpretatie wordt geschetst van de “N400” en de “P600”, de belangrijkste componenten van hersengolven bij taalbegrip.

Cognitieve Aspecten van Communicatie

Het onderzoek van Hoeks richt zich meer en meer op de cognitieve systemen die het menselijk gedrag sturen, en die tot op zeker hoogte beïnvloedbaar zijn door middel van communicatie. Taal is daarbij cruciaal, maar dan vooral hoe ze vorm krijgt in gesprekken.

In 2015 startte hij het Convincing Conversations project (“CoCo”), waarin een computer-gebaseerd dialoogsysteem probeert de gesprekspartner van een bepaald standpunt te overtuigen door middel van verschillende gesprekstechnieken en verschillende soorten argumentatie.

Gezondheid en Duurzaamheid

De komende jaren wil Hoeks nader onderzoeken welke vormen van conversatie het meest overtuigend zijn, zowel wat betreft gesprekken tussen mensen, als gesprekken tussen mens en computer. Gezondheid (bijv. stoppen met roken) en duurzaamheid (bijv. plantaardige voeding) zullen daarbij onderwerp van gesprek zijn. Doel: een cognitief model van persuasieve communicatie, als basis voor effectieve dialogen en dialoogsystemen.

Als hoogleraar CIW zal Hoeks onderwijs geven aan bachelor- en masterstudenten van de opleiding Communication Studies.

Contact en meer informatie: https://www.rug.nl/staff/j.c.j.hoeks/

Laatst gewijzigd:21 mei 2019 15:55

Meer nieuws

 • 20 mei 2019

  Aanstaand eredoctor Philipp Blom: een offroad historicus

  Vóór onze afspraak is aanstaand eredoctor historicus en filosoof Philipp Blom gebriefd dat hij zal worden ondervraagd over zijn werk en missie. Werk oké, maar een missie? 'Die heb ik niet', zegt Philipp Blom in vloeiend Nederlands aan de telefoon vanuit...

 • 06 mei 2019

  De sporen van een kampcommandant

  Journalist en tv-maker Ad van Liempt beschrijft in zijn biografie hoe de Duitse commandant van kamp Westerbork, Albert Gemmeker, weg kwam met zijn daden – maar in Duitsland nog jarenlang vreesde voor nieuwe straf.

 • 02 mei 2019

  Kampcommandant Gemmeker jarenlang bevreesd voor nieuwe rechtszaak

  Albert Gemmeker, commandant van kamp Westerbork, staat te boek als een correcte commandant, die volhield niet geweten te hebben wat er met de joden gebeurde. Hij kwam weg met een milde straf, maar werd later in Duitsland nog lange tijd onderzocht door...