Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Groot deel van de collectie van UB Groningen wordt gedigitaliseerd

01 september 2017
Het Broerklooster waar de eerste UB gehuisvest werd.
Het Broerklooster waar de eerste UB gehuisvest werd.

Een groot aantal boeken uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Groningen die niet voorkomen in de collecties van andere bibliotheken komt in aanmerking voor digitalisering en digitale ontsluiting door de Koninklijke Bibliotheek (KB). Daarnaast is een aantal boeken uit de UB-collectie geselecteerd voor digitalisering door Google.
De ruim 35.000 Groningse boeken worden in de periode 2017-2019 gedigitaliseerd. Vrije digitale toegang tot deze titels zorgt ervoor dat ze voor iedereen bruikbaar zijn en blijven.

Het gaat bij dit digitaliseringsproject om twee deelprojecten:

 1. Metamorfoze
  Metamorfoze is het nationaal programma met als doel het behoud van het kwetsbare papieren erfgoed; het is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek.
  Van de UB Groningen zullen 20.000 boeken worden gedigitaliseerd die tussen 1900 en 1940 in Nederland zijn uitgegeven of Nederlandstalig zijn, en nog niet elders gedigitaliseerd.
 2. Google
  Erfgoedbibliotheken, waaronder de Universiteitsbibliotheek Groningen, krijgen in dit project de kans om grote delen van de (rechtenvrije) collectie online beschikbaar te stellen. Voor Groningen gaat het om circa 15.000 boeken.
  Ook enkele tienduizenden banden uit andere Nederlandse universiteitsbibliotheken, het Rijksmuseum en Tresoar worden gedigitaliseerd. Het gaat om boeken vanaf de vijftiende eeuw tot 1900, in Nederland geproduceerd, Nederlands- of Friestalig en nog niet elders gedigitaliseerd.

Voordelen

De Universiteitsbibliotheek realiseert zich dat het langere tijd niet beschikbaar zijn van unieke titels uit onze collectie voor onze gebruikers overlast kan veroorzaken. Wij vinden het echter van het grootste belang dat deze collectie gedigitaliseerd wordt. Na afloop van het gehele project zullen honderdduizenden boeken onbeperkt nationaal en internationaal raadpleegbaar zijn, onder meer via Delpher en Google Books.

Dienstverlening

De boeken die zijn geselecteerd om te worden gedigitaliseerd gaan in verschillende zendingen naar de KB en zijn dan telkens ongeveer zes maanden niet beschikbaar. Toch zal de UB proberen de gebruikers zoveel mogelijk ten dienste te zijn bij het raadplegen van boeken uit deze collectie.

Meer informatie

 • Digitalisering van de UB-collecties
 • Mocht u een vanwege dit project niet-uitleenbaar boek toch willen raadplegen, dan verzoeken wij u dit te melden via metamorfoze@rug.nl.
 • Pica
  Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten.
  Meer informatie over Stichting Pica
 • Google
  Google digitaliseerde wereldwijd al meer dan 30 miljoen titels en in 2010 sloot het bedrijf een overeenkomst met de KB om Nederlandse titels zoveel mogelijk in Google Books te krijgen. Nadat de KB een groot deel van de eigen collectie digitaliseerde, werden Nederlandse universiteitsbibliotheken bij het project betrokken. De universiteitsbibliotheken van Amsterdam, Leiden en Utrecht gingen al voor.
  Na afloop van dit Googleproject zullen in totaal 500.000 boeken zijn gedigitaliseerd.
Laatst gewijzigd:17 juli 2018 12:29
printView this page in: English

Meer nieuws