Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Wieke de Neef wint de Ted Meijerprijs 2017

12 juni 2017
Drs. Wieke de Neef
Drs. Wieke de Neef

De Ted Meijerprijs wordt eenmaal per jaar uitgereikt door het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR) voor het beste proefschrift of de beste masterscriptie op het gebied van geesteswetenschappen, in relatie tot Italië en in het bijzonder tot Rome. De prijs, vernoemd naar de in 1997 overleden voormalig directeur van het KNIR, heeft tot doel de winnaar in de gelegenheid te stellen zich in vrijheid te oriënteren op een promotie- of postdoc onderzoek. De prijs bestaat uit een onderzoeksbeurs van 3.000 euro, drie maanden gratis onderzoeksverblijf op het KNIR en een reiskostenvergoeding van maximaal 500 euro ter vergoeding van de reis Nederland-Rome v.v. en studiereizen in Italië.

Wieke ontving de prijs voor haar proefschrift “Surface <> Subsurface. A Methodological Study of Metal Age Settlement and Land Use in Calabria (Italy)”, dat zij in oktober 2016 verdedigde aan de RUG. Het onderzoek werd onder supervisie van dr. Martijn van Leusen en prof. dr. Peter Attema uitgevoerd aan het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) en maakte onderdeel uit van het NWO Vrije Competitie project “Rural Life in Protohistoric Italy”. Het onderzoek had als doel om tot een betere interpretatie te komen van de 155 kleine oppervlaktevindplaatsen uit de Metaaltijden die tussen 2000 en 2010 door het Groninger Instituut voor Archeologie gekarteerd werden in het stroomdal van de Raganello in Zuid-Italië. Hiertoe maakte zij gebruik van zeer gedetailleerde oppervlaktekarteringen, geofysische technieken, boringen en testputten. Het onderzoek liet zien dat zelfs weinig belovende vindplaatsen een schat aan informatie kunnen opleveren over landgebruik in de late prehistorie.

Het is de eerste keer dat het KNIR de Ted Meijerprijs toekent aan een prehistorisch onderzoek.

Wij feliciteren Wieke dan ook hartelijk met deze geweldige prestatie.

Laatst gewijzigd:21 mei 2019 14:53

Meer nieuws