Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

NWO subsidie voor onderzoeksproject Dr. Tamara Witschge

26 juni 2017

De Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het SIA hebben een subsidie van €123.836 toegekend aan het onderzoeksproject van Tamara Witschge , Universitair Hoofddocent aan de Faculteit der Letteren en Klaske Tameling (Hogeschool Utrecht). Het gaat om actieonderzoek, waarbij de onderzoekers de veranderingen in de journalistiek niet alleen onderzoeken, maar zelf het nieuwe journalistieke proces vormgeven en in kaart brengen.

Dr. Tamara Witschge
Dr. Tamara Witschge

In het najaar van 2017 zal een interdisciplinair team van freelance makers (journalisten - designers - developers - marketeers - data-analisten) nieuwe journalistieke vormen en producten gaan ontwikkelen en verkopen. De Rijksuniversiteit Groningen (Mediastudies & Journalistiek) onderzoekt samen met haar partners aan de Hogeschool Utrecht (Journalismlab), A-lab (incubator space) en VersPers (training en publicatie platform voor journalisten) de nieuwe werkwijzen en productievormen in de journalistiek.

Witschge is verbonden aan de opleidingen Media Studies en Journalistiek en doet onderzoek naar het veranderende medialandschap in Nederland als onderdeel van haar Rosalind Franklin Fellowship . Dit onderzoek loopt naast haar VIDI-onderzoek naar ondernemerschap in de journalistiek en vergelijkend EU onderzoek naar journalistieke innovatie (INJECT).

Het onderzoek is onderdeel van het programma Smart Culture-Kunst en Cultuur . Dit programma beoogt een bijdrage te leveren aan het versterken van het ecosysteem van de creatieve sector door middel van een combinatie van fundamenteel en praktijkgericht onderzoek. Het project zal starten in het najaar van 2017 en duurt twee jaar.

Meer informatie

Website NWO

Laatst gewijzigd:21 mei 2019 14:56

Meer nieuws