Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

NWO Financiering voor onderzoek GIA naar archeologische vondsten Dalfsen

01 december 2016

De Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) een subsidie van €100.000,- toegekend voor onderzoek naar het 5000 jaar oude grafveld dat in 2015 in Dalfsen werd ontdekt. De aanvraag getiteld Het grafritueel als spiegel voor een samenleving? Een grafveld uit de trechterbekerperiode in Oosterdalfsen’ werd ingediend door prof. dr. Daan Raemaekers, archeoloog en vice-decaan Faculteit der Letteren en Dr. Henk van der Velde van ADC Archeoprojecten.

graf

Voor de uitvoering van het onderzoeksproject is een team samengesteld van archeologen uit het bedrijfsleven, het GIA en het Drents Museum Assen. Nader onderzoek moet uiteindelijk leiden tot internationale wetenschappelijke ontsluiting van de opgraving en onderzoeksresultaten bij een breed publiek. Het Drents Museum zal in het kader hiervan een tentoonstelling organiseren waarbij de Trechterbekercultuur in Europees perspectief volgens nieuwe inzichten wordt belicht.

In 2015 werd in Dalfsen het grootste grafveld van hunebedbouwers in Noordwest-Europa ontdekt: 137 graven, spectaculaire grafgiften en een boerderij van Hunebedbouwers. De vondst maakt het mogelijk om de samenleving van de Hunebedbouwers in Nederland te reconstrueren, en is hiermee volgens het NWO van internationaal belang. Het onderzoeksteam zal met behulp van nieuwe technieken nader onderzoek uitvoeren naar de familierelaties en samenlevingsvormen in één van de eerste landbouwculturen in Nederland.

Bron: schatvandalfsen.nl

Laatst gewijzigd:21 mei 2019 14:36

Meer nieuws

 • 01 december 2021

  Stratingh: ‘Scheikunstenaar’ die zijn tijd ver vooruit was

  De Groningse hoogleraar scheikunde Sibrand Stratingh bouwde rond 1830 het eerste elektrisch wagentje, een voorloper van de elektrische auto. Ook reed hij met een door stoom aangedreven koets door Groningen. Maar zijn vernieuwende wetenschappelijk...

 • 19 oktober 2021

  De krant in vroeger tijden: schipperen tussen verslag en propaganda

  Al 400 jaar geleden verschenen de eerste kranten in ons land, gevuld met impressies van ooggetuigen. En die waren net zo (on)betrouwbaar als tegenwoordig. Historicus Joop Koopmans vertelt over het nieuws in de vroegmoderne tijd en de overeenkomsten...

 • 04 oktober 2021

  Trial Follow the Money

  Trial Follow the Money: onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich misdragen en zo schade aanrichten aan de samenleving.