Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Subsidie voor onderzoek inzet ervaringsdeskundigen bij suïcidepreventie

15 september 2016
Diana van Bergen van de afdeling Pedagogiek & Onderwijskunde, basiseenheid Jeugdstudies ontvangt een ZonMw subsidie voor onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigen bij suïcidepreventie binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. Met haar gehonoreerde voorstel The peer specialist: possibilities for the recovery of suicidal care consumers wil Van Bergen de ervaringsdeskundigen handvatten geven tot professionalisering, door oa. een bijdrage te leveren aan het curriculum van de opleiding.

Ervaringsdeskundigen binnen de GGZ

De inzet van ervaringsdeskundigen bij suicidiepreventie is in Nederland nog niet erg gebruikelijk. In Amerika wordt door de Suicide Attempt Survivors beweging al baanbrekend werk verricht met ervaringsdeskundigheid op het gebied van suïcidaliteit.  Ervaringsdeskundigen geven daar steun aan suïcidale lotgenoten en stimuleren hun empowerment en herstel, alsmede doorbreken zij het taboe op suïcidaliteit. Ook verschaffen deze ervaringsdeskundigen GGZ instellingen meer inzicht in de behoeften van suïcidale patiënten en de verbetering van hun zorg.Onderzoeksopzet

Voor het onderzoek zal een postdoc worden aangesteld voor de periode van 2 jaar. De subsidie is verleend binnen het ZonMW programma Suïcidepreventie. Het onderzoek zal uitmonden in een onderwijsmodule als aanvulling op het basiscurriculum ervaringsdeskundigen, een website met resources ter ondersteuning van het werk van ervaringsdeskundigen suïcidaliteit en een onderzoeksrapport met aanbevelingen voor de professionalisering van ervaringsdeskundigen.


Preventieprogramma ZonMW

Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. Jaarlijks maken ongeveer 1800 mensen in Nederland een eind aan hun leven. Duizenden doen een poging en nog meer mensen hebben ooit aan een poging gedacht. Naast de invoering van praktijkverbeteringen is meer onderzoek noodzakelijk. Voorbeelden van praktijkverbeteringen zijn vroege signalering en betere zorg. ZonMw zet binnen het Preventieprogramma in op ontwikkeling, evaluatie en implementatie(onderzoek) van interventies ter preventie van suïcidaal gedrag en zelfbeschadiging.


Meer info op website ZonMW

Vacature Postdoc (voor 23 sept. reageren)

Profielpagina Diana van Bergen: http://www.rug.nl/staff/d.d.van.bergen/


Laatst gewijzigd:26 september 2016 10:17

Meer nieuws