Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Elsevier: 8 bachelorprogramma's Letteren op eerste plaats

30 september 2016

De bachelorprogramma’s Archeologie, English Language and Culture, Informatiekunde, Kunstgeschiedenis, Media Studies, Midden Oostenstudies, Nederlandse taal en cultuur en Taalwetenschap zijn door studenten als beste in hun categorie beoordeeld van Nederland. Van alle beoordeelde Letterenstudies van de RUG scoort Minorities and Multilingualism dit jaar met een totale score van 79% (zeer) tevreden studenten het hoogst. Daarop volgen de studies Taalwetenschap (73%), Archeologie (72%) en English Language and Culture (72%).

elsevier
Beste studies

Jaarlijks wordt er door Elsevier een ranglijst met Beste Studies uitgebracht. De resultaten uit de Nationale Studenten Enquête, uitgevoerd door Studiekeuze123, vormen de belangrijkste basis voor dit onderzoek. In de enquête geven studenten aan in hoeverre zij tevreden over hun eigen opleiding zijn, door deze aan de hand van zes onderdelen te beoordelen: faciliteiten, onderwijs, inrichting van de opleiding, docenten, toetsing, organisatie en communicatie. Hierbij konden zij gebruikmaken van een vijfpuntsschaal waarbij 1 voor zeer ontevreden en 5 voor zeer tevreden staat. De gemiddelde score van de zes onderdelen vormt het totaaloordeel en het programma met het hoogtse percentage (zeer) tevreden studenten staat in de ranglijst op de eerste plaats.


*De bacheloropleidingen American Studies, Europese talen en culturen, International Relations and International Organization, Kunsten, cultuur en media en Minorties and Multilingualism van de RUG zijn uniek in Nederland en hebben daarom geen rangoordeel gekregen.

Laatst gewijzigd:16 maart 2020 10:49

Meer nieuws

 • 01 december 2021

  Stratingh: ‘Scheikunstenaar’ die zijn tijd ver vooruit was

  De Groningse hoogleraar scheikunde Sibrand Stratingh bouwde rond 1830 het eerste elektrisch wagentje, een voorloper van de elektrische auto. Ook reed hij met een door stoom aangedreven koets door Groningen. Maar zijn vernieuwende wetenschappelijk...

 • 19 oktober 2021

  De krant in vroeger tijden: schipperen tussen verslag en propaganda

  Al 400 jaar geleden verschenen de eerste kranten in ons land, gevuld met impressies van ooggetuigen. En die waren net zo (on)betrouwbaar als tegenwoordig. Historicus Joop Koopmans vertelt over het nieuws in de vroegmoderne tijd en de overeenkomsten...

 • 04 oktober 2021

  Trial Follow the Money

  Trial Follow the Money: onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich misdragen en zo schade aanrichten aan de samenleving.