Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Onderzoeksschool ICS viert 30-jarig lustrum met symposium op 2 september 2016

25 augustus 2016
Duncan Watts (Microsoft Research)

Het ICS, Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology, bestaat 30 jaar. Dit lustrum vieren zij met een symposium in Utrecht op 2 september. Het ICS is een interuniversitaire onderzoekschool waarin de afdelingen Sociologie in Groningen (penvoerder), Utrecht en Nijmegen samenwerken. Het ICS werd in 1986 opgericht als een van de eerste aio-netwerken, met een speciale subsidie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. In 1993 werd het ICS reeds in de eerste erkenningsronde door de KNAW geaccrediteerd, met hererkenningen in 1998, 2003 en 2012. In 2011 behoorde het ICS tot de eerste ontvangers van een Training Grant in het Graduate Program van NWO.

Ruim 240 onderzoekers opgeleid binnen ICS

In de 30 jaar zijn bij het ICS ruim 240 onderzoekers opgeleid die een uitstekende arbeidsmarktpositie hebben: ruim 60% in Academia en een kleine 40% in maatschappelijke functies bij o.a. ministeries en gemeenten, de Rekenkamer, het SCP, CBS, en een scala aan maatschappelijke (onderzoeks)organisaties. In september 2016 begint de 31ste jaargroep aan haar onderzoekersopleiding, waarmee op dat moment 80 onderzoekers-in-opleiding tot het ICS behoren.

Onderzoeksprogramma ‘Social Networks, Solidarity, and Inequality’

Het ICS telt naast promovendi op de drie locaties in Groningen, Utrecht en Nijmegen circa 80 onderzoekers en postdocs, die binnen een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma ‘Social Networks, Solidarity, and Inequality’ werken in een zevental onderzoeksclusters:

 • Families in transition: Promoting health and well-being over the life course
 • Social inequality: Improving schooling and employment
 • Ethnic and cultural diversity: Furthering integration and cohesion
 • Organizations: Fostering social welfare and sustainable work relations
 • Youth and education: Nurturing social development
 • Networks and participation: Promoting trust and sustainable cooperation
 • Tools and models: Developing methods for complex data

De kwaliteit van het onderzoek binnen het ICS wordt in landelijke onderzoeksvisitaties als uitstekend beoordeeld op criteria als kwaliteit, relevantie, productiviteit en levensvatbaarheid (zie voor de meest recente onderzoeksbeoordeling www.qanu.nl/).

Symposium met key note speaker Duncan Watts van Microsoft

Het ICS viert haar 30-jarig lustrum met een symposium in Utrecht op 2 september. De Key Note speaker is Duncan Watts, voormalig hoogleraar aan de Columbia University (New York, VS) en thans ‘principal researcher’ bij MicroSoft. Hij is vooral bekend geworden door zijn boeken Everything is Obvious, Small Worlds, and Six Degrees.The Science of a Connected Age.

Op het programma van het symposium staan verder drie ICS alumni die thans hoogleraar zijn aan een Nederlandse universiteit (buiten het ICS): Hilde Bras (ICS jaargroep 1995, thans Wageningen Universiteit), Gert Westert (ICS jaargroep 1987, thans Radboud Universiteit), en Herman van der Werfhorst (ICS jaargroep 1996, thans Universiteit van Amsterdam).

Het symposium vindt plaats in Leeuwenbergh in Utrecht, op vrijdag 2 september vanaf 12 uur.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie over het symposium en het lustrum kunt u contact opnemen met:

Laatst gewijzigd:29 augustus 2016 11:07

Meer nieuws

 • 14 december 2020

  Geschiedenis van het onderwijs spiegel bij actuele vraagstukken

  Vrijheid van onderwijs, kansengelijkheid, staatspedagogiek... Hilda Amsing weet er alles van. Zij is een van de eerste twee Aletta Jacobs hoogleraren aan de RUG. Deze leerstoelen zijn ingesteld voor vrouwelijke wetenschappers, om de...

 • 09 december 2020

  Anna Lichtwarck-Aschoff benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek

  Het College van Bestuur van de RUG heeft Anna Lichtwarck-Aschoff per 1 januari benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek bij de basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten bij de Faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen. Ze zal daar de...

 • 08 december 2020

  Mijlpaal project Klassenfeestjes tegen uitsluiting van kinderen

  Meer dan 10% van de basisschoolkinderen wordt gepest of uitgesloten. Een belangrijke aanwijzing voor uitsluiting is als een kind nooit wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Orthopedagogen van de RUG hebben daarom het project...