Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Onderzoeksprijs Italië Studies 2015 toegekend aan Universitair Docent Kunstgeschiedenis Jan L. de Jong

15 oktober 2015

De onderzoeksprijs Italië Studies 2015 is dit jaar toegekend aan Jan L. de Jong, Universitair Docent Kunstgeschiedenis aan de Faculteit der Letteren. Jan de Jong ontvangt deze prijs in verband met zijn in 2013 verschenen boek ‘The Power and the Glorification. Papal Pretensions and the Art of Propaganda in the Fifteenth and Sixteeenth Centuries' en de grote inzet waarmee hij in Groningen al meer dan 25 jaar zijn ervaring en kennis met veel enthousiasme aan studenten overbrengt.

The power and the Glorification
The power and the Glorification

In zijn boek bespreekt De Jong hoe pausen in de 15de en 16de eeuw schilderingen gebruikten als middel van propaganda, ter ondersteuning van hun aanspraken op onbegrensd gezag, binnen en buiten de Kerk (plenitudo potestatis). Vanwege het spirituele karakter zou het pauselijke gezag zelfs verheven zijn boven de seculiere macht van wereldlijke heersers. Deze claims werden in toenemende mate in twijfel getrokken, op basis van zowel theologische als historische argumenten. Daarom werden pauselijke ontvangstzalen in het Vaticaan en elders beschilderd met voorstellingen van historische gebeurtenissen, die het onbegrensde gezag van de paus illustreren. In zijn boek beschrijft De Jong welke strategieën van propaganda werden toegepast en hoe effectief die waren.

Onderzoeksprijs Italië Studies

De Werkgroep Italië Studies reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van de Italië Studies aan een onderzoeker die werkzaam is vanuit de Nederlandse of Vlaamse academische wereld. Daarbij wordt afwisselend de aandacht gericht op de drie deelterreinen die samen het vakgebied van de Italië Studies vormen: de geschiedenis, de taal- en letterkunde en de kunstgeschiedenis. Voor bekroning komen zowel artikelen, reeksen artikelen en boeken in aanmerking. De prijs omvat een geldbedrag van €1.000,- en een oorkonde.

Laatst gewijzigd:13 juni 2019 10:40

Meer nieuws