Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Vijf Veni-beurzen voor Letteren-onderzoekers

17 juli 2015

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in juli vijf veni subsidies toegekend aan Letteren-onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, allen recent gepromoveerd. In de Veni-ronde van 2015, waarbij ook een reeks andere RUG-onderzoekers een subsidie ontvingen, investeert NWO in totaal ruim 40 miljoen euro in ongebonden en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek.

De Letteren-beurzen gaan naar:

 • Dr. M. (Marco) Caracciolo - Literatuurwetenschap - Ongewone vertellers in hedendaagse fictie

Waarom waarderen we romans die verteld worden door een psychopaat? Dit project onderzoekt hoe hedendaagse lezers omgaan met de ‘ongebruikelijkheid’ van dit soort vertellers; het identificeert een breed scala aan interpretatieve strategieën die lezers gebruiken in hun omgang met de cognitieve en ethische afstand tussen henzelf en fictieve personages.

Waar voornaamwoorden zoals 'hij' of 'zij' naar verwijzen verandert van zin tot zin. Dit project past de leertheorie van Rescorla en Wagner toe op de verwerving van voornaamwoorden. Het centrale idee van deze theorie is dat kinderen leren van foute voorspellingen. Het project combineert experimenten, corpusonderzoek en computationeel modelleren.

Veel archeologen denken dat akkerbouw in natte gebieden problematisch was. Toch worden bij opgravingen in het terpengebied akkerlagen aangetroffen, evenals een breed scala aan gewassen. In dit project wordt met behulp van plantenresten uit dit kweldergebied, gecombineerd met experimenteel onderzoek, aangetoond dat akkerbouw hier zonder inpoldering mogelijk is.

 • Dr. C.W. (Corien) Wiersma - Archeologie - Het Griekse paleis v an Helena van Troje

In Griekenland (Ayios Vasilios) zijn resten gevonden van het paleis van koning Menelaüs en de schone Helena. Het urbanisatieproces van de paleisnederzetting wordt onderzocht door middel van geofysische en veld survey. De resultaten worden gebruikt voor het onderzoeken van de opkomst van Bronstijd paleisstaten, en de bescherming van de vindplaats.

 • Dr. M. (Michael) Stevenson - Media Studies - T he web that was

Facebook, Google, Youtube: we gebruiken het web dagelijks, maar weten weinig over hoe het zich ontwikkeld heeft. Dit onderzoek analyseert de webgeschiedenis via de programmeertaal Perl. Het geeft inzicht in de economische, culturele en technologische ontwikkelingen van het historische web en daarmee input voor de ontwikkeling van het toekomstige web.

Bron: NWO.nl

Meer informatie

Persbericht NWO Veni juli 2015

Overzicht toekenningen NWO Geesteswetenschappen Veni juli 2015

Laatst gewijzigd:05 april 2018 10:59

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 03 december 2018

  Huidig onderzoek naar terpen en wierden in beeld

  Annet Nieuwhof, Johan Nicolay (beiden Archeologie RUG) en Jeroen Wiersma (Kenniscentrum Landschap) brengen een nieuw boek uit over de stand van zaken in het onderzoek van het terpen- en wierdenland.