Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Thijs Lijster wint Boekman Dissertatieprijs 2015

05 juni 2015
Dissertatie Thijs Lijster

Thijs Lijster is de winnaar van de Boekman Dissertatieprijs Kunst- en cultuurbeleid 2015. Deze prijs wordt iedere drie jaar toegekend aan het beste Nederlandse promotieonderzoek over kunst, cultuur en maatschappij. Lijster vergelijkt de rol die de twee belangrijke filosofen Walter Benjamin en Theodor W. Adorno voor de kunstkritiek weggelegd zien. Hij maakt duidelijk wat de rol van de kunstcriticus is en wat de betekenis van een goede kunstkritiek, namelijk het kritisch belang van de kunst te duiden.

Dr. T.E. (Thijs) Lijster is in 2012 aan de Rijkuniversiteit Groningen gepromoveerd op zijn onderzoek Critique of art. Walter Benjamin and Theodor W. Adorno on art and art criticism . Hij werpt niet alleen nieuw licht op het werk van de twee filosofen maar laat tevens zien hoe zij inzicht geven in het hedendaagse debat over kunst en kunstkritiek op het snijvlak van esthetica en politiek. Door de vraag te stellen naar de functie van kunst, haar op te vatten als sociale kritiek en in navolging van beide filosofen er voor te pleiten de kunst de historische en sociale plaats toe te kennen die ze verdient, krijgt het onderzoek naast een historisch ook een actueel belang. Thijs Lijster is onderzoeker en coördinator van Onderzoekscentrum Arts in Society van Rijkuniversiteit Groningen.

Een jury bestaande uit Pauwke Berkers (Erasmus Universiteit Rotterdam), Saskia de Bodt (Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam), Lisa Kuitert (Universiteit van Amsterdam), Timo de Rijk (Technische Universiteit Delft) en Kitty Zijlmans (Universiteit Leiden en voorzitter van de jury) koos de dissertatie van Lijster uit 55 dissertaties als winnaar. De andere twee genomineerden waren dr. E. (Emanuel) Overbeeke – Nederlandse muziek bij Nederlandse symfonieorkesten 1945-2000 en dr. Chr. (Christoph) Rausch – Rescuing modernity. Global heritage assemblages and modern architecture in Africa.

Over de Boekman Dissertatieprijs

De Boekman Dissertatieprijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en is bedoeld om recente resultaten van wetenschappelijk onderzoek over kunst, cultuur en maatschappij onder een breed publiek bekend te maken. Daartoe besteedt het tijdschrift Boekman het jaar volgend op de uitreiking aandacht aan het onderwerp van de winnende dissertatie. De prijs is een initiatief van de Boekmanstichting en NWO Geesteswetenschappen. Hij is vernoemd naar Emanuel Boekman, die op 6 juni 1939 als eerste in Nederland promoveerde op de relatie tussen overheid en kunst.

Dit bericht is overgenomen van de website van NWO

Laatst gewijzigd:13 juni 2019 10:05

Meer nieuws