Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwe ronde subsidieaanvraag facultaire e-learning projecten

16 april 2015

In 2015 stelt de Rijksuniversiteit Groningen weer middelen beschikbaar voor facultaire e-learning projecten. Er kunnen opnieuw voorstellen worden ingediend door docenten en anderen. Deze mogen echter pas worden ingediend na overeenstemming en overleg met de facultaire e-learning coördinatoren.

Procedure

De procedure bestaat uit twee rondes.

Ronde 1: Aan de hand van een standaardformulier geeft de indiener een beknopt overzicht van doelen, opzet, uitvoering en begroting van het project. Deze informatie moet worden ingediend voor 8 mei. Op 18 mei wordt door de ICT-commissie een bijeenkomst waar indieners het voorstel kunnen toelichten. De indieners van de meest kansrijke voorstellen krijgen het verzoek om deze verder uit te werken en het uitgebreide voorstel voor 22 juni in te dienen.

Ronde 2: Uiterlijk op 1 juli maakt de ICT-commissie bekend welke voorstellen een positief advies hebben gekregen. Daarna moet het College van Bestuur nog beslissen of zij dit advies overnemen, en zo ja, welke middelen zij beschikbaar stellen. Dit vindt zo spoedig mogelijk na 1 juli plaats.

Beoordelingscriteria

Het oordeel van de projecten wordt onder andere bepaald door de beoogde innovatie, potentiele bruikbaarheid/impact in het onderwijs, generaliseerbaarheid en haalbaarheid.

Er zijn nog een aantal andere prioriteiten:

  • Vernieuwende implementaties van het concept ‘flipped classroom’;
  • Integreren van het aanbod van anderen in eigen onderwijs;
  • Gebruik van 3D-technieken op desktop;
  • Differentiatie en/of personalisering van het aanbod;
  • Onderwijs met mobile devices;
  • Learning analytics;
  • On demand onderwijsmaterialen;

Daarnaast maakt een voorstel meer kans wanneer de onderwijsprioriteiten van de RUG ook blijken uit het voorstel. Zulke prioriteiten liggen onder andere bij learning communities; research driven education; internationalisering; en employability van studenten.

Als je vragen hebt over deze subsidieronde, aarzel dan niet, en stel ze aan het hoofd van Educational Support and Innovation, Louwarnoud van der Duim, door te mailen naar l.a.van.der.duim@rug.nl.

Laatst gewijzigd:21 april 2015 17:04
printView this page in: English

Meer nieuws