Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Onderzoek Sociologie Rijksuniversiteit Groningen uitstekend beoordeeld

09 december 2014

In het rapport van de Visitatiecommissie Sociologie 2014 dat deze week verscheen wordt het onderzoeksprogramma Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen beoordeeld met twee keer een 5 (excellent) en twee keer een 4,5 (very good). Met 19 van de mogelijke 20 punten behaalt het Groningse programma het beste resultaat uit haar geschiedenis en het op één na beste resultaat van de sociologische onderzoeksprogramma’s in Nederland. De onderzoeksvisitatie werd uitgevoerd door de QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) en de zeven sociologie-programma’s werden beoordeeld door een internationale commissie van zeven toonaangevende wetenschappers uit België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten.

De onderzoeksvisitatie Sociologie heeft betrekking op onderzoeksprogramma’s aan zeven universiteiten: Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Tilburg Universiteit en Universiteit Utrecht. De afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen vervulde een voortrekkersrol in de organisatie van deze vergelijkende en landelijk dekkende onderzoeksvisitatie over de periode 2007-2012.

Excellent

Alle programma’s werden beoordeeld op de volgende vier dimensies: Kwaliteit, Productiviteit, Maatschappelijke Relevantie, en Levensvatbaarheid. Het Groningse programma ‘Social Networks, Solidarity and Inequality’ wist de uitstekende resultaten van de laatste visitatie te verbeteren en ontving de hoogste kwalificatie ‘excellent, research is world leading’ (5), voor de dimensies Kwaliteit en Relevantie, en de score ‘very good, nationally leading’ (4,5), voor de dimensies Levensvatbaarheid en Productiviteit.

Kwaliteit

Het programma heeft van de beoordeelde programma’s het hoogste percentage publicaties in top-10 tijdschriften, en staat met het gemiddelde aantal publicaties per fte vaste staf in de top-3 van de beoordeelde programma’s. De commissie roemt de theoretische en empirische originaliteit van het programma, en de internationale reputatie van haar onderzoek.

Relevantie en Levensvatbaarheid

Groningen is één van de slechts twee afdelingen die een 5 (excellent) krijgen op het criterium ‘maatschappelijke relevantie’. De Commissie roemt de manier waarop Sociologie Groningen haar onderzoek verbindt met bredere maatschappelijke vraagstukken.

De Commissie was onder de indruk van de wijze waarop de afdeling geleid en bestuurd wordt. Dankzij sterk leiderschap, innovatieve coachingstrajecten en verstandig personeelsbeleid heeft de afdeling een evenwichtige personeelsopbouw en een grote vitaliteit en levensvatbaarheid.

Promovendi

De Commissie was onder de indruk van het enthousiasme en de kwaliteit van de promovendi. Het opleidingsprogramma voor promovendi is ingebed in de gezamenlijke onderzoekeropleiding van het Interuniversitair Centrum voor Sociaalwetenschappelijke Theorievorming en Methodologie ICS. De commissie omschrijft het ICS programma als een mooi voorbeeld van de wijze waarop verschillende afdelingen hun krachten bundelen en gebruik maken van elkaars sterkte. De promovendi gedijen goed in deze gestructureerde onderzoeksomgeving, zijn buitengewoon tevreden en voelen zich bevoorrecht om aan dit programma deel te nemen.

Interuniversitair

Zowel het onderzoeksprogramma als de onderzoekersopleiding van Sociologie aan de RUG zijn ingebed in de KNAW-geaccrediteerde interuniversitaire onderzoekschool ICS, waarin de sociologie-afdelingen van de universiteiten van Groningen, Utrecht en Nijmegen participeren. Ook de beide andere onderzoeksprogramma's behaalden in deze visitatie hoge scores: Utrecht 5-5-4,5-5 en Nijmegen 4,5-4-4-4 op respectievelijk 'quality', 'productivity', 'relevance', and 'viability'. De huidige onderzoeksbeoordeling onderstreept de hoge kwaliteit die het ICS heeft bereikt in haar onderzoek en onderzoekersopleiding.

Laatst gewijzigd:24 mei 2016 15:26
printView this page in: English

Meer nieuws