Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

90, november 2014

05 december 2014

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad, editie 90, Vergadering 208

Een greep uit de onderwerpen van de laatste Uraadcyclus

1.
Summerschools
2. RUG 400 for infinity
3. BiGGAR
4. RUG Onderzoekdatabeleid
5. Presidium

1. Summerschools

De RUG zal de aankomende jaren in blijven zetten op het organiseren van de summerschools. Deze korte programma’s zullen tijdens de zomervakanties aangeboden worden. Het voornaamste doel van deze programma’s is het promoten van de RUG onder internationale studenten om hen op deze manier kennis te laten maken met het gevarieerde onderwijsaanbod dat de RUG te bieden heeft. De verwachting is dat internationale studenten na het volgena van een summerschool sneller zullen besluiten om een voltijdprogramma aan de universiteit te volgen. Hierdoor zal de ‘international classroom’ waar naar gestreefd wordt weer een stapje dichterbij komen. Bij de vormgeving van de summerschools zullen de faculteiten zelf veel inspraak hebben. De universiteitsraad merkte op dat betere promotie van deze programma’s noodzakelijk is om ze bekender te maken onder studenten, maar is voornamelijk positief over de summerschools.


2. RUG 400 for infinity

Afgelopen zomer vierden we onze vierhonderdste verjaardag. Een memorabel feestjaar met veel activiteiten voor diverse doelgroepen. In november heeft de universiteitsraad de eindrapportage van dit feest besproken. Deze rapportage maakte inzichtelijk hoe de organisatie van het Lustrum in zijn werk is gegaan, welke partijen hierbij betrokken zijn geweest, wat de doelstellingen waren en hoeveel het heeft gekost. Daarnaast bevat het document enkele aanbevelingen voor toekomstige lustra. De Uraad is positief over het verloop van het evenement en de eindrapportage. Het is goed om te zien dat niet alleen het onderwijs wordt geëvalueerd maar vieringen zoals deze ook. De hele viering heeft zo’n 2,7 miljoen euro gekost, waarvan het grootste deel is opgebracht door sponsoren, fondsen en overheden en overige inkomsten. De doelstelling wat betreft het verwerven van externe middelen is voor 82,5% gehaald. Ook hier is de raad erg positief over, met de kennis dat de directe lasten zich gemakkelijker laten wegen dan de indirecte baten.

3. BiGGAR

Het CvB heeft een onderzoek laten verrichten naar de economische betekenis van de RUG en het UMCG voor het Noorden, door het Schotse bedrijf BiGGAR. De conclusies van het rapport doen ons geloven dat die enorm is. BiGGAR berekende een multiplier effect van 4.80 op de werkgelegenheid. Dat veronderstelt dat elke euro die wordt geïnvesteerd in de RUG €4,80 oplevert. De Universiteitsraad was niet onverdeeld overtuigd door het rapport en gaat in op de uitnodiging van Jan de Jeu om met BiGGAR te discussiëren over de gebruikte methodologie. Nog los van de impact van de muliplier vond de heer Poppema dat je een vergelijking van economische ontwikkelingen het beste kunt maken door één methode te gebruiken. Dat BiGGAR is betaald door de RUG deed een aantal raadsleden echter ernstig twijfelen over de onafhankelijkheid van het onderzoek. Volg de Universiteitsraad en we maken te zijner tijd de uitslag van de methodenstrijd bekend.


4. RUG Onderzoekdatabeleid

Naar aanleiding van recente fraude gevallen is in de VSNU Gedragscode Wetenschapsbeoefening (2014) een aantal algemene regels opgesteld voor 'datamanagement.' Controleerbaarheid is een vereiste bij het openbaar maken van onderzoeksresultaten. De maatschappij heeft het recht te weten:

a)      Waarop de gegevens en de conclusies zijn gebaseerd;

b)      Waaraan ze zijn ontleend en

c)       Waar ze te controleren zijn.

Het reguleren van opslag en beheer van onderzoekdata wordt vanwege de grote verschillen tussen de disciplines binnen het eigen SEP-instituut en/of faculteit beschreven in het Research Data Management Plan (RDMP). De faculteit schept de kaders. Elke onderzoeker heeft als onderdeel van zijn/haar onderzoek de plicht te zorgen dat de data er zijn. Dit is niet nieuw! Wie geen data kan laten zien was en is op voorhand schuldig! Zorgvuldig datamanagement voor onderzoeksdata wordt wel gezien als de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele RUG. De universitaire wereld is momenteel bezig met een inhaalslag op dit gebied. Het CvB doet een aantal handreikingen aan de onderzoeker. De Bibliotheek, het CIT en de afdelingen ABJZ en R&V van de Universiteit zetten samen, ter ondersteuning van de onderzoeker, een Research Data Office (RDO) op. Dhr. Poppema meldt dat er nog geen extra fte’s aan dit beleid gekoppeld worden.


5. Presidium

Het einde van het kalenderjaar komt er alweer aan en dat is te merken. We zien steeds meer evaluaties, jaarverslagen en jaarplannen langskomen. Dit herinnert ons er maar weer eens aan hoe groot deze universiteit is. Toch zijn deze stukken niet de grootste herinnering aan dit feit. Dat is namelijk de begroting die in december op de agenda staat. €692 miljoen euro gaat er komend jaar weer doorheen en dit maakt de komende maand een feest voor de geboren economen en cijferfetisjisten. Dat neemt niet weg dat er ook komende maand weer voor elk wat wils is. Zo bespreken we het verleden en toekomst van de Arbo- en Milieu, kijken we terug op de introductieperiodes van de studentenverenigingen aan de hand het jaarverslag van de Adviescommissie Introductietijden en adviseren we over de hoogte van het instellingscollegegeld voor 2015.

Dat de raadsvergaderingen deze maand al de eerste twee weken zijn, maakt het een drukke periode. Een periode waarin we onze stem weer naar hartenlust zullen laten horen!

Volg ons op Twitter:
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
UniversiteitsraadSOG @Uraad_SOG
Lijst STERK @lijststerk

Alle fracties en hun leden hebben ook een eigen website .

Disclaimer : Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Laatst gewijzigd:28 november 2016 09:56

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...