Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 32

01 oktober 2014

Gronings onderzoek naar links- en rechtshandigen van start in Weekend van de Wetenschap

Logo Week van de Wetenschap

Onderzoek van RUG-wetenschappers Ton Groothuis, Reint Geuze en Nele Zickert vormt het centrale thema van het Weekend van de Wetenschap op 4 en 5 oktober. Het publieksonderzoek naar links- en rechtshandigen wordt woensdag 1 oktober in het Rijksmuseum geopend door staatssecretaris Dekker van OCW, in het bijzijn van de bekende wetenschapsambassadeurs Ionica Smeets en Diederik Jekel. › lees verder


Promoties

Ideeën over de moraliteit van het brein in vroeger tijden onderzocht

Felix Schirmann onderzocht hoe, wanneer, waarom, in welke contexten en met welke consequenties moraliteit in het brein werd onderzocht. Zo analyseert hij onder meer de eind negentiende eeuwse biopsychiatrische frames of denkkaders voor het onderzoek naar immorele personen. Een groep psychiatrisch experts besprak indertijd de relatie tussen het disfunctioneren van de hersenen en moreel wangedrag. De experts waren het onderling oneens, zodat er verschillende neurobiologische verklaringen naast elkaar bestonden voor een immoreel brein en het bijbehorende gedrag. Schirmann bespreekt in zijn proefschrift vijf exemplarische gevallen van verdorven personen in relatie tot de bijbehorende biopsychiatrische theorieën uit die tijd. › lees verder

Meer inzicht in gunstig effect sigarettenrook op Colitis Ulcerosa

Patiënten met Colitis Ulcerosa, een chronische ontsteking van het darmslijmvlies, hebben baat bij het roken van sigaretten omdat bepaalde componenten uit sigarettenrook in het darmslijmvlies terechtkomen en daar beschermen tegen celdood door ontstekingsprocessen. Tot die conclusie komt Anouk Regeling in haar promotieonderzoek. Ook bestudeerde zij hoe sigarettenrook in een andere chronische darmziekte, de ziekte van Crohn (ZvC), het aangeboren afweersysteem en de darmflora beïnvloedt. › lees verder

Onderzoek legt basis voor nieuwe behandeling zwangerschapsvergiftiging

De enige effectieve behandeling bij zwangerschapsvergiftiging is tot nu toe het inleiden van de bevalling, met alle risico’s van dien. Promovenda Floor Spaans onderzocht de mogelijke betrokkenheid van de energiebron ATP en het eiwit hemopexine (Hx) bij zwangerschapsvergiftiging in zwangere ratten. Zij toont aan dat afbraak van ATP bij ratten een aantal symptomen van zwangerschapsvergiftiging remt. Haar onderzoek geeft meer inzicht in het ziekteproces van zwangerschapsvergiftiging en kan mogelijk leiden tot ontwikkeling van een betere behandeling. › lees verder

Kwaliteit van leven belangrijke voorspeller bij chronische aandoeningen

Patiënten met een chronische aandoening hebben te maken met allerlei veranderingen in hun leven, vooral als zij bijwerkingen ervaren van hun behandeling. Een chronische ziekte heeft daardoor vaak gevolgen voor de kwaliteit van leven. Lucia Prihodová onderzocht welke psychosociale en medische factoren invloed hebben op de kwaliteit van leven en de gezondheid van patiënten met een donornier en met hemofilie. › lees verder

Behandeling van hypothyreoïdie kan gemakkelijker

Annemieke Roos concludeert in haar proefschrift dat het goed mogelijk is om bij de schildklierziekte hypothyreoïdie direct te starten met een hogere dosis medicijnen bij patiënten zonder hartziekte. Ze toont aan dat patiënten geen hartklachten kregen door de behandeling terwijl de behandeling mogelijk gemakkelijker voor de patiënt is en hun schildklierwaardes in het bloed sneller normaliseren. › lees verder

Robotvis model voor onderzoek naar groepsgedrag

Dynamisch gedrag van scholen vissen en andere groepen sociale dieren in de natuur is onderwerp van multidisciplinair onderzoek. In haar proefschrift past Chen Wang methodieken uit de regeltechniek toe op de biologie. Met behulp van robotvissen die de natuur nabootsen, onderzocht ze de aansturing en coördinatie van gerobotiseerde multi-agent-systemen. › lees verder

Productie van penicilline kan verbeterd worden

Het proefschrift van Marta Woszczynska gaat over de vraag hoe de productie van penicilline-antibiotica kan worden vergroot. Zij deed daarvoor onderzoek naar de biochemische processen in Penicillium chrysogenum, een draadvormige schimmel die in de farmaceutische industrie wordt gebruikt. › lees verder

‘Verkeerde’ eiwitten uitzetten door selectieve afgifte siRNA’s

Promotie Niek Leus › lees verder

Nieuwe enantiomeerzuivere syntheses met hoge opbrengst

Proefschrift Felix Kortmann › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - Are you being fooled?

An honest liar – Documentary film - Introduction by Anastasios Sarampalis

7 oktober 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen

Social Complexity in 3D - Wander Jager

9 oktober 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:31 oktober 2019 16:07

Meer nieuws

 • 15 november 2019

  Afscheid Jan de Jeu: Bestuurder van buiten

  Op vrijdag 15 november 2019 neemt Jan de Jeu na 8 jaar afscheid van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Met de benoeming van De Jeu brak de RUG met de traditie dat bestuurders uit eigen gelederen werden geworven. Hij was de eerste...

 • 07 november 2019

  NWO kent vier miljoen euro toe aan DIGITAL TWIN programma

  Het vijfjarige DIGITAL TWIN programma onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen kan van start nu NWO vanuit het programma Perspectief een subsidie van 4 miljoen euro heeft toegekend. Deelnemende bedrijven voegen nog eens 1,6 miljoen euro toe...

 • 07 november 2019

  Astronomen brengen nieuwe emissielijn in kaart om meest voorkomende molecuul in het heelal te traceren

  Moleculair waterstof (H2) beslaat 99% van het koude dichte gas in sterrenstelsels. Dus het in kaart brengen waar sterren worden geboren betekent in feite het opmeten van H2, dat helaas een sterke kenmerkende signatuur mist bij lage temperaturen. Astronomen...