Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 30

17 september 2014

Veranderen van de rijsnelheid in de auto heeft ook gevolgen voor de subjectieve tijdwaarneming

RUG-onderzoeker Hedderik van Rijn laat in een gisteren in Frontiers in Psychology gepubliceerd artikel zien dat het veranderen van de snelheid waarmee iemand in een auto rijdt ook gevolgen heeft voor de subjectieve waarneming van tijd: hoe harder iemand rijdt, hoe langzamer de tijd gaat. Hierdoor leidt een verhoging van 30km/u van 100 naar 130km/u tot een gevoeld snelheidsverschil van maar 23km/u. Als je niet goed oplet zal je dus snel te hard rijden, enkel en alleen door die bias in de subjectieve tijdwaarneming. Van Rijn is universitair hoofddocent bij de afdeling Experimentele Psychologie van de RUG. › lees verder


Promoties

Vroeg in behandeling vaststellen of anti-kankerbehandeling helpt

Het is mogelijk om het effect van een behandeling tegen kanker al tijdens die behandeling te voorspellen. Dat concludeert UMCG-onderzoeker Sietske Gaykema. In haar promotieonderzoek ging zij na hoe artsen kunnen vaststellen wat de beste behandeling is voor choriocarcinoom (een zeldzame vorm van kanker vanuit het placentaweefsel) en borstkanker, hoelang een dergelijke behandeling het beste kan duren en hoe deze optimaal gemonitord kan worden. › lees verder

Beroepsmatige blootstelling aan pesticiden vergroot kans op COPD

Mensen die op hun werk met pesticiden in aanraking komen, zoals boeren en kwekers, hebben een hogere kans om COPD te ontwikkelen. Dat concludeert Kim de Jong in haar promotieonderzoek. Ook identificeerde zij een aantal genetische varianten in nieuwe, nog niet eerder gevonden genen die de individuele gevoeligheid voor COPD beïnvloeden. Deze resultaten laten het belang zien van meer onderzoek naar en betere voorlichting over de gevaren van giftige stoffen, gassen en dampen, thuis en op het werk. › lees verder

Zorg belangrijk bij voorkómen van delier na operaties bij oudere patiënten

Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland neemt de komende decennia verder toe. Een delier (plotselinge verwardheid) komt veel voor bij deze ouderen bij opname in het ziekenhuis. Een delier vergroot de kans op complicaties, overlijden, een langere opnameduur, achteruitgang en plaatsing in een verpleeghuis, en gaat gepaard met extra zorgkosten. UMCG-onderzoeker Liesbeth Hempenius bestudeerde de risicofactoren voor het ontstaan van een delier bij 250 ouderen die geopereerd werden aan een kwaadaardige tumor. Zij concludeert dat al bestaande geheugenproblemen voor een operatie en zwaardere operaties de kans op een delier verhogen. › lees verder

Zwangerschapscomplicaties bij diabetes door verstoorde afweer en stapeling van eiwitten

Zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 lopen minder kans op kinderen met aangeboren afwijkingen als hun glucosespiegel voor en tijdens de zwangerschap goed gereguleerd blijft. Ze houden echter nog steeds een verhoogde kans op complicaties tijdens de zwangerschap. Dat suggereert dat ook andere factoren betrokken zijn. UMCG-onderzoeker Bart Groen toont aan dat bij zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 niet alleen de glucosespiegel verstoord is, maar ook de afweerreactie en de stapeling van versuikerde eiwitten (AGE’s) in de huid afwijken ten opzichte van gezonde zwangere vrouwen. Hij pleit voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen die gericht zijn op het afweersysteem. › lees verder

Bij urineverlies niet te gemakkelijk opvangmateriaal voorschrijven

163 miljoen euro gaven we in 2013 uit aan opvangmateriaal voor ongewenst urineverlies, een aandoening waarvan een op de drie oudere vrouwen last heeft. Dit bedrag kan mogelijk effectiever besteed worden door vrouwen boven de 55 jaar actief aan te moedigen de huisarts te bezoeken. Die zou dan vervolgens niet te gemakkelijk opvangmateriaal moeten voorschrijven, zonder andere behandelopties (zoals bekkenfysiotherapie en blaastraining) te bespreken. Dat stelt Els Visser, zelf ook huisarts, in haar promotieonderzoek. › lees verder

Nieuw licht op bevolking en financiën 17e en 18e-eeuwse Groningen

Tijdens de 17e en 18e eeuw was er sprake van een sterkere bevolkingsdynamiek in de stad Groningen dan tot nu toe werd verondersteld. Dat is een van de conclusies van promovendus Meindert Schroor, die bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen in de zeventiende en achttiende eeuw heeft onderzocht. › lees verder

Oegandese boeren gebaat bij nieuw hulpmiddel voor markt- en prijsbeslissingen

Oegandese boeren die voor moeilijke markt- en prijsbesluiten staan, zijn gebaat bij een nieuw hulpmiddel. Promovendus Raphael Aregu ontwikkelde een zogenoemde ‘Farmers’ Decision Enhancement Studio (FDES)’, die bestaat uit een Market Identification Suite, a Price Determination Suite en een Communication Suite. De studio met bijbehorende diensten is geïmplementeerd in de Oegandese districten Gulu en Soroti. › lees verder

Eenzaam kluizenaarssterrenstelsel verschilt niet systematisch van stelsel in drukbevolkt gebied

Burcu Beygu deed onderzoek naar kluizenaarssterrenstelsels. Dat zijn sterrenstelsels die gelokaliseerd zijn in lege delen van het heelal. De vraag was hoe ze verschillen van het overgrote deel van de stelsels die in het kosmisch web liggen. › lees verder

Aanwezigheid neutraal waterstof blijkt goed gecorreleerd met stervorming

Om de rol van neutraal waterstof in de evolutie van sterrenstelsels beter te begrijpen, onderzocht Katinka Geréb de eigenschappen van dit gas in honderden stelsels. › lees verder

Genetische regulatie van dagelijkse- en seizoensritmen in de sluipwesp Nasonia vitripennis

Silvia Paolucci heft de evolutionaire basis onderzocht van seizoensaanpassingen van de sluipwesp Nasonia vitripennis. Zij vergeleek daartoe wespenpopulaties van Finland tot Zuid-Frankrijk. › lees verder

Bij celwandafbraak betrokken koolhydraat-actieve enzymen in Aspergillus niger onderzocht

Promotie Jolanda van Munster › lees verder

Nieuwe theorieën over zwaartekracht verkend

Promotie Wouter Merbis › lees verder

Preventiemaatregelen alcoholgebruik richten op specifieke groepen jongeren

Promotie Leenke Visser › persbericht


Oratie

Niet gekend, wel erkenning

In zijn oratie gaat Jan Jaap Erwich in op de preventie van perinatale sterfte. Het overlijden van een kind tijdens de zwangerschap, of kort daarna, is heel lang een ondergewaardeerd probleem geweest en de oorzaak van veel verdriet. Deze kinderen werden niet gekend en niet erkend. De schatting is dat wereldwijd meer dan vier miljoen kinderen per jaar dood geboren worden. De meeste sterfgevallen daarvan zijn te voorkomen, maar het is een groot probleem om goede zorg te realiseren in de meest getroffen landen in Afrika en Azië. Een belangrijke volgende stap is de huidige samenwerking binnen de WHO om een goede registratie van aantallen en oorzaken te verkrijgen. › lees verder

Veranderen in de verloskunde; uiteindelijk is het allemaal biologie

In analogie met biologische processen en door toenemende - technische - mogelijkheden in het onderzoek zijn enorme perspectieven geboden in ons begrip van de normale en afwijkende zwangerschap. In zijn oratie pleit Sicco Scherjon voor een biologisch-geijkte heroriëntatie in het geneeskundig onderwijs en onderzoek. Translationele inzichten, bijvoorbeeld dat biologische herkenning essentieel is voor een normale ontwikkeling van de moederkoek, betekenen een paradigmashift in de reproductieve biologie, maar hebben ook hun betekenis voor andere geneeskundige specialismen, zoals de oncologie. › lees verder


Agenda

Boekpresentatie ‘Bezield Staatsrecht’ tijdens herdenkingssymposium Alfons Dölle (1947-2012)

19 september 2014

Op vrijdagmiddag 19 september vindt in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen een symposium plaats ter herdenking van prof.mr.drs. A.H.M. Dölle (1947-2012). Hij was van 1976 tot 2012 verbonden aan de RUG, vanaf 1998 als hoogleraar decentrale overheden. Hij maakte 12 jaar lang deel uit van de CDA-fractie in de Eerste Kamer der Staten Generaal. Na de opening door commissaris van de Koning Max van den Berg wordt een bundel met een bloemlezing uit het wetenschappelijk werk van Alfons Dölle getiteld ‘Bezield Staatsrecht’ gepresenteerd. Frederieke Dölle, dochter van Alfons Dölle, overhandigt het boek aan de heer Van den Berg. › lees verder

Spraakmakende Boeken

Margriet van der Waal over Kroniek van Perdepoort van Anna Louw

25 september 2014

Deze lezing uit de serie Spraakmakende Boeken maakt onderdeel uit van “De Week van de Afrikaanse Roman”, een literair evenement van 19 tot en met 28 september waarbij Zuid-Afrikaanse romans in Nederlandse vertaling in de schijnwerpers worden gezet. › lees verder

EBF Conference

'Face the future - pioneer, adapt or retain’

3 oktober 2014

‘Face the future; Pioneer, Adapt or Retain’ is het thema van de zesde EBF Conference op 3 oktober 2014. De markante Italiaanse trendwatcher Federico Pistono zal de opening verzorgen met zijn toekomstvisie: ‘Robots Will Steal Your Job, But That’s OK’. Just Spee (CEO Endemol) vertelt over de toekomstige kansen en ontwikkelingen in het medialandschap. Guy Wollaert (CTO Coca-Cola Worldwide) komt uit Atlanta om zijn visie over het thema te delen. Overige sprekers zijn onder andere: Benno Leeser (CEO Gassan, familiebedrijf van het jaar 2013), Joël Aerts (co-auteur MBA in 1 dag samen met Ben Tiggelaar), Jeroen Busscher (leiderschapsexpert) & Danny Mekić (internet entrepreneur). Dagvoorzitter is auteur, journalist en RUG-hoogleraar journalistiek Jeroen Smit. › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 13:38

Meer nieuws