Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 28

03 september 2014

'Over Professoren': boek over de geschiedenis van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Lustrumboek GMW

Ter gelegenheid van het jubileum van de faculteit verschijnt er op 4 september een boek over vijftig jaar psychologie, pedagogiek en sociologie in Groningen: Over professoren. Met daarin negen biografische schetsen van illustere, bevlogen en spraakmakende pioniers: de psychologen J.Th. Snijders, B.J. Kouwer en W.K.B. Hofstee; de pedagogen H. Nieuwenhuis, W.J. Bladergroen en L. van Gelder; de sociologen P.J. Bouman, I. Gadourek en S.M. Lindenberg. De portretten laten zien hoe deze hoogleraren opereerden in de context van hun tijd, welke barrières ze moesten slechten en wat ze bijdroegen aan de ontwikkeling van hun vakgebied. › lees verder


Promoties

Selectie op consistent gedrag van managers voorkomt ziekteverzuim

Bedrijfspsycholoog Gert Keen onderzocht het gedrag van managers tegenover hun medewerkers en specifiek naar dat gedrag in relatie tot ziekteverzuim. Hij concludeert dat bij managers die consistent gedrag vertonen er een lager ziekteverzuim is dan bij inconsistent gedrag. Een medewerker heeft liever een baas die bijvoorbeeld qua vriendelijkheid altijd een 6,5 is, dan een baas die op de vriendelijkheidsschaal dan weer een 6,5 is, dan een 8, dan een 10. Ook variaties in het positieve bereik werken dus verzuimverhogend. Volgens Keen kunnen managers beter altijd correct-gedistantieerd optreden, dan heen en weer wisselen tussen oprecht betrokken/warm/hartelijk, dan weer correct en zakelijk, dan weer sympathiek. ‘Door bij sollicitaties strategisch op consistentie te selecteren kan men managers vinden die hun eigen salaris tot wel drie keer terugverdienen door lager verzuim onder hun medewerkers’ aldus Keen. ‘En dit voor dezelfde selectiekosten als voorheen.’ › lees verder

Nederlands erfrecht op onderdelen zo lek als een mandje

Ronald Brinkman onderzocht het fenomeen uit het erfrecht waarbij iemand zijn erfenis niet één keer, maar vaker kan nalaten. Van deze mogelijkheid is sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 honderdduizenden keren gebruikt gemaakt. Volgens Brinkman hebben veel vragen echter onvoldoende aandacht gekregen bij de wetgeving. Brinkman, zelf notaris, laat zien dat veel praktische kwesties geen of onvoldoende aandacht hebben gekregen in het wetgevingsproces. › lees verder

Patiënt en arts moeten vaker praten over seksuele bijwerkingen van medicijnen

Het is een gesprek dat arts en patiënt liever vermijden: dat over de seksuele bijwerkingen van medicijnen. Toch is het de moeite waard om hier wel over te praten, want vaak is aan de bijwerkingen iets te doen. Het is aan de arts om het onderwerp bespreekbaar te maken, stelt UMCG-onderzoeker Marrit de Boer. Zij onderzocht de invloed van antipsychotica op seksueel functioneren. De Boer beschrijft dat de kans op seksuele bijwerkingen verschilt per antipsychoticum. Die verschillen zijn te herleiden tot de eigenschappen van de verschillende typen medicijnen. De mate waarin een medicijn het dopaminesysteem blokkeert is volgens De Boer waarschijnlijk de belangrijkste voorspeller van seksuele bijwerkingen van antipsychotica. › lees verder

Dwarslaesiepatiënten hebben veel eerder schouderproblemen dan gedacht

De meeste mensen met een dwarslaesie kunnen niet meer lopen en zijn afhankelijk van een rolstoel om zich voort te bewegen. Daarbij gebruiken zij hun schouders zeer intensief. Anders dan vaak gedacht, blijkt nu dat schouderproblemen al snel na het ontstaan van een dwarslaesie optreden, en niet pas na jaren in een rolstoel. Ook hebben mensen met een dwarslaesie niet vaker, maar wel ernstiger slijtage van het schoudergewricht dan mensen zonder dwarslaesie. Dat zijn twee van de uitkomsten van het promotieonderzoek van Inge Hoogland-Eriks. › lees verder

Evaluatie van functietests bij whiplash patiënten

De meeste mensen met een whiplash herstellen snel en kunnen binnen enkele dagen of weken weer aan het werk. Sommigen blijven echter klachten en beperkingen houden. Artsen gebruiken o.a. functionele tests voor diagnostiek. UMCG-onderzoeker Maurizio Trippolini onderzocht hoe nauwkeurig de meeteigenschappen van twee van zulke tests zijn: de Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE) en de Spinal Function Sort (SFS). Op basis hiervan doet hij aanbevelingen voor optimaal gebruik van de tests om patiënten goed te begeleiden naar hun werkhervatting. › lees verder

Stresshormonen werken samen om stressreactie te moduleren

Twee typen stresshormonen, noradrenaline en glucocorticoïden, werken op een geraffineerde manier samen wanneer we ons aangevallen voelen, en helpen zo kortdurende stress hanteerbaar te maken. Neurowetenschapper Fany Messanvi onderzocht in haar promotieonderzoek wat er precies op moleculair niveau in de hersenen gebeurt in reactie op paniek en angst. Dit proefschrift levert het eerste moleculaire bewijs dat er een directe interactie bestaat tussen de receptoren van stress-mediatoren in de amygdala. › lees verder

Bestaande theorieën over het werkgeheugen vernieuwen met neurofysiologische bevindingen uit fMRI en EEG onderzoek

Ons werkgeheugen voorspelt het vermogen om kennis te vergaren en nieuwe vaardigheden te leren en is een betere voorspeller van academisch succes dan IQ. Rasa Gulbinaite richtte zich in haar promotieonderzoek op de theorieën van het werkgeheugen en concludeert dat het van belang is om de bestaande cognitieve theorieën te vernieuwen met neurofysiologische bevindingen uit fMRI en EEG onderzoek, omdat bestaande beschrijvende cognitieve modellen tekort schieten om de rijkdom en complexiteit van de verschijnselen in combinatie met individuele variaties in het werkgeheugen te verklaren. › lees verder

Nieuw type ferromagnetisme in grafeen onderzocht

Promotie Magdalena Wojtaszek › lees verder

Ontwerpen van SCO-materialen beter onderbouwd

Promotie Andrii Rudavskyi › lees verder


Nieuwe uitgave

Geslachtsbepaling kan op verschillende manieren plaatsvinden

Eind vorige week verscheen het boek “The Evolution of Sex Determination” bij Oxford University Press, geschreven door prof.dr. Leo Beukeboom (hoogleraar Evolutionaire genetica bij de RUG) en dr. Nicolas Perrin. Het boek geeft een overzicht van de huidige kennis van en inzichten in de geslachtsbepaling bij de voortplanting van plant en dier en bevat vele verduidelijkende illustraties inclusief een tweetal posters waarin de geslachtsbepaling in de “tree of life” schematisch is weergegeven. › lees verder


Lezingen, congressen, symposia e.d.: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:31 oktober 2019 16:07

Meer nieuws

 • 15 november 2019

  Afscheid Jan de Jeu: Bestuurder van buiten

  Op vrijdag 15 november 2019 neemt Jan de Jeu na 8 jaar afscheid van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Met de benoeming van De Jeu brak de RUG met de traditie dat bestuurders uit eigen gelederen werden geworven. Hij was de eerste...

 • 07 november 2019

  NWO kent vier miljoen euro toe aan DIGITAL TWIN programma

  Het vijfjarige DIGITAL TWIN programma onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen kan van start nu NWO vanuit het programma Perspectief een subsidie van 4 miljoen euro heeft toegekend. Deelnemende bedrijven voegen nog eens 1,6 miljoen euro toe...

 • 07 november 2019

  Astronomen brengen nieuwe emissielijn in kaart om meest voorkomende molecuul in het heelal te traceren

  Moleculair waterstof (H2) beslaat 99% van het koude dichte gas in sterrenstelsels. Dus het in kaart brengen waar sterren worden geboren betekent in feite het opmeten van H2, dat helaas een sterke kenmerkende signatuur mist bij lage temperaturen. Astronomen...