Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 27

27 augustus 2014
Unifocus 27 augustus
unifocus


Promoties

Stresssysteem betrokken bij slaaptekort

In de huidige samenleving is een tekort aan slaap een veel voorkomend probleem. Wieteke Beerling onderzocht of kortdurende slaaponthouding bij ratten effect heeft op de stresssystemen en of dit vervolgens de reactiviteit van de stresssystemen en de aandachtsconcentratie kan beïnvloeden. Zij concludeert onder meer dat kortdurende slaaponthouding een milde maar tijdelijke activatie van de stresssystemen geeft. Deze activatie hangt nauw samen met de hoeveelheid lichamelijke activiteit van de dieren. › lees verder

Vooruitzichten slokdarmkankerpatiënten verbeteren door kankerstamcellen op te sporen

Het opsporen en in beeld brengen van kankerstamcellen en hun signaalroutes kan belangrijke informatie geven over de vooruitzichten van individuele patiënten met slokdarmkanker en mogelijk bijdragen aan een verbetering van de behandeling. Dat concludeert Judith Honing in haar promotieonderzoek. › lees verder

Meer inzicht in ‘riool’ van de lever

Om afvalstoffen via de gal te kunnen uitscheiden en afvoeren, beschikt de lever over een ingenieus systeem van buizen en kleinere kanaaltjes. Christiaan Slim onderzocht in zijn promotieonderzoek hoe het unieke kanaalnetwerk tot stand komt en functioneert. › lees verder

Analyse van Nederlands emigratiebeleid (1945-1967)

Marijke van Faassen analyseert in haar proefschrift het emigratiebeleid als integraal onderdeel van de Nederlandse sociale en economische politiek tussen 1945 en 1967. Het boek zoomt in op de wijze waarop de verschillende hoofdrolspelers uit kringen van overheid en maatschappelijk middenveld na 1945 samenwerkten om vorm te geven aan dit beleid. Van Faassen legt tevens verbanden met het ontstaan van ontwikkelingssamenwerking en met het Nederlandse immigratiebeleid. › lees verder

Rol van epigenetische regulering van bloedstamcellen verder ontrafeld

Promotie Višnja Radulović › lees verder

Anatomie van spiraal-sterrenstelsels beter in beeld

Promotie Stephan Peters › lees verder

Overgangen in charmonium-meson systematisch onderzocht

Promotie Olga Bondarenko › lees verder


Agenda

Opening Academisch Jaar

1 september 2014

De officiële opening van het academisch jaar vindt dit jaar plaats in de Martinikerk. Naast de openingsrede door rector magnificus Elmer Sterken wordt er gesproken door Deniz Başkent, hoogleraar Auditieve perceptie, Zoë Zernitz, winnaar van de Aart Bosman Student Excellence Award, Hans van Ees, ter gelegenheid van de start van het University College Groningen en last but not least door minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Ook wordt de Guyot Prijs uitgereikt aan Karen Steel. › lees verder

Wim Pijbes opent academisch jaar Faculteit der Letteren

2 september 2014

Op dinsdag 2 september opent Wim Pijbes het academisch jaar 2014-2015 van de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen met het uitspreken van de Letterenlezing. Onder de titel ‘Het museum van Nederland’ zal Pijbes, RUG-Alumnus én Nederlander van het jaar 2013, een lezing geven over de ontwikkelingen binnen het Rijksmuseum de afgelopen jaren. › lees verder

Jubilerende faculteit GMW opent academisch jaar met lezing Paul Schnabel, jubileumboek en film

4 september 2014

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen bestaat een halve eeuw. Op 4 september aanstaande wordt dit jubileum gevierd tijdens de feestelijke opening van het facultaire jaar. Paul Schnabel, oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, verzorgt de openingslezing over de staat van de Sociale Wetenschappen in Nederland. Ook wordt het jubileumboek ‘Over professoren’ en een filmische impressie van de facultaire historie gepresenteerd. › lees verder

Opening Academisch Jaar Economie en Bedrijfskunde met RUG-alumni uit de top van NS en Port of Amsterdam

4 september 2014

Op donderdag 4 september 2014 vieren de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Faculteitsvereniging EBF de opening van het nieuwe academische jaar 2014-2015 met studenten en medewerkers. Het thema is “Moving forward - passenger and freight transport”.lees verder


Personalia

Jacques Zeelen hoogleraar Lifelong Learning and Social Intervention in the context of Globalisation

Jacques Zeelen is benoemd tot hoogleraar Lifelong learning and social intervention in the context of globalisation, aan de Faculteit der Letteren. Zeelen is psycholoog en heeft veel ervaring met volwasseneneducatie en sociale interventie. Hij richt zich voornamelijk op praktijkgericht onderzoek naar maatschappelijk uitgesloten groepen, zoals voortijdig schoolverlaters. › lees verder

Kars de Graaf adjunct hoogleraar Bestuursrecht en Duurzaamheid

Kars de Graaf is benoemd tot adjunct hoogleraar Bestuursrecht en Duurzaamheid bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Zijn vakgebied richt zich op het bestuurs(proces)recht en in het bijzonder het omgevingsrecht. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:01 november 2019 15:43

Meer nieuws