Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Vacature Universitair Docent Sociologie (1,0 fte)

11 juni 2014

Organisatie


Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 26.700 studenten en 5.500 medewerkers worden zo veel mogelijk gehonoreerd.

De faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze opgelost of voorkomen kunnen worden. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 550 medewerkers.

De afdeling Sociologie

De vacature is bij de afdeling Sociologie van de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen. De afdeling verzorgt onderwijs binnen de bachelor opleiding ‘Sociologie’, de master ‘Sociologie’ en de research master ‘Behavioral and Social Sciences’.

Het onderzoek van de afdeling vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma “Social Networks, Solidarity and Inequality” van de landelijke onderzoeksschool Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS, http://www.ics-graduateschool.nl).

Functiebeschrijving
 • U verzorgt onderwijs over sociale processen binnen en tussen overheid, markt, organisaties en primaire sociale groepen, met aandacht voor beleidsrelevante vraagstukken. U bent inzetbaar in het onderwijs op alle niveaus van de opleiding.

 • Uw onderzoeksinteresse sluit aan bij een of meer van de onderzoekslijnen van het ICS-Groningen. U bent een collega die een actieve bijdrage levert aan het in stand houden van de goede samenwerkingsverbanden binnen de vakgroep.

 • U levert een actieve bijdrage aan de invulling van de universitaire speerpunten, i.h.b. Sustainable Society en/of Healthy Aging. Affiniteit en ervaring met de vertaling van onderzoeksresultaten naar beleid strekt tot aanbeveling.

 • Uw taken zijn (in de verhouding 50% / 50%):

-         Het verzorgen van hoor- en werkcolleges in de bachelor- en master-opleidingen, op de bovengenoemde inhoudelijke terreinen;

-         Het uitvoeren en begeleiden van probleem- en theoriegestuurd empirisch onderzoek binnen de kaders van het onderzoeksprogramma van het ICS Groningen en de landelijke onderzoeksschool ICS alsmede het verwerven van onderzoekssubsidies voor toekomstig onderzoek binnen het ICS onderzoeksprogramma.

Functie-eisen


Wij vragen de volgende kwalificaties:

 • Een opleiding in één der sociale wetenschappen, bij voorkeur sociologie, afgerond met een promotie;
 • Het vermogen om verschillende onderwijsvormen, inclusief hoorcolleges, zelfstandig te verzorgen, ook voor grote(re) groepen (150 studenten en meer) ;
 • Brede inzetbaarheid in het onderwijs op het terrein van inhoudelijk-theoretische vakken die aansluiten bij het onderwijsprogramma van de vakgroep;
 • Een brede thematische belangstelling die aansluit bij het onderwijs- en onderzoeksprogramma van de vakgroep.
 • Onderzoekservaring die aansluit bij het onderzoeksprogramma van ICS-Groningen;
 • Wetenschappelijke creativiteit, blijkend uit o.a. internationale publicaties;
 • Ervaring met het verwerven van subsidies voor onderzoeksprojecten strekt tot aanbeveling.

Om voor een aanstelling voor onbepaalde tijd in aanmerking te komen dient u zich op termijn te kwalificeren in het kader van het tenure track beleid van de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen ( http://www.rug.nl/gmw/research/tenure-track ). Verder dient u bereid te zijn de bij de functie behorende onderwijskwalificatie te behalen (BKO).Arbeidsvoorwaarden


De Rijksuniversiteit Groningen biedt afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 3.259,- tot maximaal € 5.070,- bruto per maand bij volledige werktijd.

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor een periode van maximaal 6 jaar.

In deze periode wordt verwacht dat u zich kwalificeert in het kader van het tenure track beleid van de faculteit. Uw aanstelling wordt bij kwalificatie omgezet in een vaste aanstelling.

De sollicitatiegesprekken zijn eind juni/begin juli gepland.

Ingangsdatum: 1 september 2014.Additionele informatie


U kunt solliciteren naar deze functie aan de hand van een sollicitatieformulier.

Aanvullende informatie over de vacature is verkrijgbaar bij:

Prof. dr. Andreas Flache, a.flache rug.nl (voorzitter vakgroep)

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Laatst gewijzigd:21 april 2020 10:53

Meer nieuws

 • 14 december 2020

  Geschiedenis van het onderwijs spiegel bij actuele vraagstukken

  Vrijheid van onderwijs, kansengelijkheid, staatspedagogiek... Hilda Amsing weet er alles van. Zij is een van de eerste twee Aletta Jacobs hoogleraren aan de RUG. Deze leerstoelen zijn ingesteld voor vrouwelijke wetenschappers, om de...

 • 09 december 2020

  Anna Lichtwarck-Aschoff benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek

  Het College van Bestuur van de RUG heeft Anna Lichtwarck-Aschoff per 1 januari benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek bij de basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten bij de Faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen. Ze zal daar de...

 • 08 december 2020

  Mijlpaal project Klassenfeestjes tegen uitsluiting van kinderen

  Meer dan 10% van de basisschoolkinderen wordt gepest of uitgesloten. Een belangrijke aanwijzing voor uitsluiting is als een kind nooit wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Orthopedagogen van de RUG hebben daarom het project...