Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 23

04 juni 2014
Unifocus 4 juni
unifocus

Voorkomen van depressie door verbeeldingskracht

Wanneer we terugdenken aan een mooie vakantie of fantaseren over de toekomst, ervaren we de kracht van verbeelding. Door onze verbeelding voelen we ons vrolijk. Of juist somber, wanneer we ons droevige dingen voor de geest halen. Bij de afdeling Klinische Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen wordt een landelijk onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van terugval na een eerdere depressie door gebruik te maken van verbeelding. › lees verder

Nationale Studenten Enquête: tevredenheid RUG-studenten toegenomen

De studententevredenheid over de Rijksuniversiteit Groningen is het afgelopen jaar licht gestegen. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2014. Ten opzichte van 2013 is de tevredenheid op bijna alle thema’s toegenomen. › lees verder

Planeet rond Ster van Kapteyn geschikt voor leven

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft twee nieuwe planten ontdekt die draaien rond de Ster van Kapteyn, een zeer oude ster op relatief korte afstand van onze Zon. De ster is vernoemd naar de Groningse sterrenkundige Jacobus Kapteyn. Een van de twee planeten staat op een zodanige afstand van de ster dat er vloeibaar water aanwezig kan zijn. Vloeibaar water wordt gezien als een voorwaarde voor het ontstaan van leven. De ontdekking is gepubliceerd in de Monthly Notices van de Royal Astronomical Society. › lees verder


Promoties

Kraanwater kan vals-positieve uitslag uitzaaiing slokdarmkanker voorkomen

Wanneer bij patiënten slokdarmkanker is vastgesteld, is het van groot belang zo snel mogelijk te weten of en hoe ver de ziekte is uitgezaaid. Dat gebeurt met endoscopisch onderzoek van de lymfeklieren in het bovenste deel van het maag-darmkanaal. Bettien van Hemel ontdekte dat het uitgebreid schoonspoelen van de kleine naaldopening van de endoscoop voorkomt dat de uitslag van uitzaaiing onterecht positief is. › lees verder

Bijbel in late middeleeuwen al ruim beschikbaar in volkstaal

De Bijbel was in de late middeleeuwen al ruim beschikbaar in de volkstaal. Bovendien lijkt er sprake geweest te zijn van nauwe samenwerking en contact tussen vertalers, drukkers en publiek. Dit gaat in tegen de opvatting dat de Bijbel in de middeleeuwen was voorbehouden aan de geestelijkheid of dat volkstalige bijbels in de late middeleeuwen zelfs niet bestonden. Dat concludeert Mart van Duijn op basis van zijn proefschrift Gods Woord gemeengoed. Een sociale geschiedenis van de Delftse Bijbel (1477-ca. 1550). › lees verder

Onderzoek naar de relatie tussen moslims en niet-moslims in Nederland

Anne Sluis deed onderzoek naar de relatie tussen moslims en niet-moslims in Nederland. De Islam wordt vaak beschouwd als een bedreiging voor de West-Europese cultuur, omdat sommige normen, waarden en opvattingen uit de Islam onverenigbaar zouden zijn met die cultuur. Deze ervaren dreiging kan negatieve gevolgen hebben voor de relaties tussen moslims en niet-moslims. Aangezien religie een belangrijke rol speelt bij de ervaren verschillen tussen moslims en niet-moslims, is het waardevol om te onderzoeken of een met religie verbonden concept – namelijk deugden – een rol kan spelen bij het verbeteren van de relatie tussen deze groepen. › lees verder

Opstellen Amerikaans grondwet zeker geen fluitje van een cent

Het opstellen, ratificeren en vervolgens interpreteren van de Amerikaanse grondwet was helemaal geen fluitje van een cent, zoals veel hedendaagse Europese beleidsmakers en academici dat graag zien. We zouden in Europa niet naar de VS moeten kijken als voorbeeld voor een ”Verenigde Staten van Europa”, maar juist moeten erkennen dat het Europese proces, met de kleine stapjes die worden genomen en de lappendeken die Europa is, erg lijkt op het Amerikaanse. Dat concludeert Jelte Olthof op basis van zijn promotieonderzoek. › lees verder

Hemostatica van kunstmatig materiaal goed en veilig alternatief voor dierlijk materiaal

Bloedstollingsbevorderende middelen (hemostatica) op basis van het product polyurethaan zorgen voor eenzelfde mate van bloedstolling en vormen een veilig alternatief voor dierlijke materialen zoals collageen en gelatine. Dat concludeert Ferdinand Broekema. Wel duurt het in verhouding veel langer voordat het materiaal volledig afgebroken is door het lichaam. › lees verder

Computermodel kan krachten op kniegewricht goed voorspellen

Het AMS-model, een computermodel dat menselijke bewegingen kan nadoen en voorspellen, kan gebruikt worden om de krachten die tijdens het lopen op het kniegewricht werken accuraat te voorspellen. Dat concludeert Adhi Wibawa in zijn promotieonderzoek. › lees verder

Insertie van eiwitten in het celmembraan

Elke levende cel wordt omgegeven door een membraan dat het binnenste van de cel scheidt van de omgeving. In het membraan bevinden zich eiwitten die functies uitvoeren die essentieel zijn voor het overleven van de cel. Andy Wu deed onderzoek naar de manier waarop de eiwitten in het celmembraan worden ingevoegd nadat ze door ribosomen zijn aangemaakt. › lees verder

Wiskundig probleem van Mathieu na lange tijd opgelost

Andrey Krutov verrichtte onderzoek naar het oplossen van partiële differentiaalvergelijkingen, een tak van de wiskunde die van groot belang is voor het beschrijven van natuurverschijnselen. › lees verder


Personalia

Sterrenkundige Rafaella Morganti 'Commandeur in de Orde van de Ster van Italië'

Prof. Raffaella Morganti, hoofd van de astronomengroep bij ASTRON in Dwingeloo en hoogleraar sterrenkunde aan de RUG, is benoemd tot 'Commandeur in de Orde van de Ster van Italië'. Zij ontving deze onderscheiding van de Italiaanse ambassadeur Dr. Francesco Azzarello uit naam van de Italiaanse president Giorgio Napolitano. › lees verder


Agenda

Lustrum

Top of the Profs - Eric Bergshoeff over Relativiteitstheorie

10 juni 2014 › lees verder

Publiekslezing

José Casanova - The Jesuits and Globalization: Christian Universalism, Cultural Particularism, and the Challenges of Glocal Inculturation

11 juni 2014 › lees verder

Seminar

On Law Making and Public Trust

11 juni 2014 › lees verder

Lustrum

Aletta, de Musical

11 t/m 15 juni 2014 › lees verder

Lustrum

Boze burgers en de rechtspraak

12 juni 2014 › lees verder

Symposium

Universities in the 21st Century: For infinity'

12 juni 2014 › lees verder

Paneldiscussie met José Casanova

How "modern" are we? Religion, Secularism and Multiple Modernities in Europe

12 juni 2014 › lees verder

Lustrum

Aan den Lijve: Verouderende Lijven

12 juni 2014 › lees verder

Lustrum

Top of the Profs - Bram Buunk over Jaloezie

12 juni 2014 › lees verder

Lustrum

Uitreiking Eredoctoraten

13 juni 2014 › lees verder

Lustrum

Bommen Berend Bootrace

14 juni 2014 › lees verder

Lustrum

Maskerade - Move it!

14 juni 2014 › lees verder

Lustrum

Slotfeest

14 juni 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:34

Meer nieuws