Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Subsidie Gratama Stichting voor onderzoeksproject China en India

26 juni 2014

Subsidie Gratama Stichting voor onderzoeksproject China en India. Sanne Kamerling: Nieuwe machten, oude ideeën? Normen en rolpercepties van China en India in internationale veiligheidsvraagstukken

De druk op China en India om in internationale crises en veiligheidsproblemen hun verantwoording te nemen, en niet alleen als ‘free rider’ te opereren, is toegenomen. De publieke opinie in zowel China als India wordt ook steeds meer uitgesproken in het ter verantwoording roepen van hun regeringen als het gaat om bescherming van burgers en de diaspora in het buitenland. Omdat veranderingen vaak gepaard gaan met socialisatieprocessen, wordt gekeken naar gevallen waarin China en India in een ‘nieuwe’ situatie interacteren met anderen, waardoor ideeënuitwisseling, rolaanpassing en –transformaatie kan plaatsvinden. Deze processen vinden geïntensifeerd plaats in situatie van crisis, dreigingen en andere schokken. In het kader van dit onderzoeksproject zal de subsidie ingezet worden voor veldwerk in beide landen om de verandering in normen en percepties van veiligheidselites in China en India te onderzoeken.

Aanvraag en onderzoeker: Mw. Drs. S. Kamerling (Internationale Betrekkingen Internationale Organisaties)
Laatst gewijzigd:23 juli 2018 15:28

Meer nieuws