Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Zaterdag 28 juni Open Dag archeologisch onderzoek Sneek-Harinxmaland

De verdronken terpen van Harinxmaland
26 juni 2014

Sinds vier weken voert het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met provincie Fryslân, een opgraving uit aan de Ivige Leane te Loënga. Onder een meter klei is hier een oud cultuurlandschap van rond het begin van de jaartelling blootgelegd. Uit boringen, uitgevoerd omdat hier de nieuwe woonwijk Sneek-Harinxmaland zal worden aangelegd, bleek eerder al dat onder de klei nog talloze woonplaatsen van ruim 2000 jaar oud lagen. Voor het huidige archeologische onderzoek is een van deze ‘verdronken’ terpen opgegraven.

Uit de voorlopige opgravingsresultaten blijkt dat de opgegraven woonplaats in eerste instantie heeft bestaan uit een podium van veenzoden met daarop een boerderij. Het terpje was ongeveer 30 meter in doorsnede en is aangelegd / opgeworpen in een agrarisch veenlandschap dat doorsneden werd door sloten. Op grond van het aangetroffen aardewerk dateert de bewoning in de periode van de 2e eeuw v. Chr. tot omstreeks het begin van de jaartelling. Na deze periode vonden er tijdelijk niet-agrarische activiteiten plaats rond de terp. Hiervan getuigen dikke aslagen en verbrande kleilagen. Daarna vond er waarschijnlijk opnieuw bewoning plaats en werd de terp iets uitgebreid. Het terpje werd waarschijnlijk ergens in de 2e eeuw n. Chr. voorgoed verlaten en raakte uiteindelijk bedolven onder een dik pakket Middelzeeklei.

Behalve de terplagen en sporen van de boerderij in de vorm van houten paalrestanten zijn er haardplaatsen, waterputten en vele vondsten van bot, houten voorwerpen en aardewerk gedaan. Zeer interessante vondsten zijn onder anderen een groot fragment van een maalsteen, een prachtige houten schaal en de bronzen armring die recentelijk in het nieuws is geweest.

Tijdens de open dag op zaterdag 28 juni is de verdronken terp te aanschouwen en worden er rondleidingen gegeven door archeologen. Verder zijn de aangetroffen vondsten, waaronder de armring te bekijken.

Gegevens open dag

Datum: 28 juni
Tijd: 10:00 tot 15:00
Locatie: Ivige Leane 24 Loënga

Graag parkeren aan de kant van de weg. Via het erf van de boerderij kunt u naar de opgraving lopen.

Laatst gewijzigd:08 juli 2014 10:46

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Franse aandacht voor onze Bijzondere Collecties

  De Société bibliographique de France, een Franse vereniging voor boekwetenschappers en boekhistorici, heeft conservator Alisa van de Haar geïnterviewd over de Groningse Bijzondere Collecties. In het interview vertelt Van de Haar onder andere over de...

 • 08 januari 2019

  Het licht voor literatuur aansteken

  Mathijs Sanders leeft ín en mét literatuur en draagt dat uit waar hij kan. Als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde kan hij er bovendien ván leven. Hij beschouwt zichzelf als een geluksvogel. ‘Ik zou niks anders willen doen.’

 • 18 december 2018

  Populisme bestormt de hitlijsten

  De Top 2000-tijd breekt weer aan: sommigen haten de uitzending, voor anderen mag het nog wel langer duren. De samenstelling van deze lijst ‘beste’ popnummers is onlosmakelijk verbonden met lobby’s om nummers hoog in de lijst te krijgen. Waarom vinden...