Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Bundelpresentatie “Oefenschool der Muzen, werkplaats der wetenschap” De stichting van de Groninger Academie in 1614

25 juni 2014
x

Op donderdag 26 juni vind de feestelijke presentatie plaats van de bundel “Oefenschool der Muzen, werkplaats der wetenschap” De stichting van de Groninger Academie in 1614. De bundel wordt door dr. Zweder von Martels aangeboden aan de Rector magnificus prof.dr. Elmer Sterken.

De Groninger Academie

In de zomer van 1614, schreef Ubbo Emmius uit naam van de Staten van Groningen en Ommelanden het ‘Eeuwig geldend Edict’ (Edictum perpetuum) met het besluit van de oprichting van de Groninger universiteit. Maar liefst 700 plakkaten met deze stichtingsaankondiging werden binnen en buiten de grenzen van de Nederlanden verspreid. Na eeuwen van vergetelheid is de betekenis van dit oudste en belangrijkste document van de Groninger universiteit herontdekt. In de te presenteren bundel worden ook andere aspecten rond de stichting van de Groninger Academie belicht.

Laatst gewijzigd:07 juni 2019 11:09

Meer nieuws

 • 13 juni 2019

  Zito Ysenbaert winnaar Gerrit Krolprijs 2019

  Zito Ysenbaert is de eerste winnaar van de Gerrit Krolprijs, de essaywedstrijd van de RUG.

 • 13 juni 2019

  Eredoctoraten en rectoraatsoverdracht

  Vrijdag 14 juni ontvingen prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom beide een eredoctoraat van de RUG. Deze academische plechtigheid is onderdeel van het 81e lustrum dat plaatsvindt van 5 t/m 15 juni 2019. Tijdens deze bijeenkomst droeg prof. dr...

 • 13 juni 2019

  61 miljoen euro voor maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken

  Ruim 200 onderzoekers kunnen met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met publieke en private maatschappelijke...