Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Reactie Faculteitsbestuur Letteren op accreditatiebesluiten NVAO

24 juni 2014

Vandaag is openbaar gemaakt dat de onderwijsvisitatie voor drie van de opleidingen in de Faculteit der Letteren niet onverdeeld gunstig heeft uitgepakt. Voor de bachelor en de master Geschiedenis en de bachelor Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie geldt weliswaar dat hun eindkwalificaties (het niveau van de opleiding) en hun onderwijsleeromgeving (de organisatie van het onderwijs) voldoende zijn bevonden, maar dat verbetering van het scriptietraject (de gerealiseerde eindkwalificaties) nodig is. In verband daarmee moeten de examencommissies beter in staat worden gesteld om toezicht te houden op de kwaliteit van de toetsing en het realiseren van de eindkwalificaties.

De opleidingen zijn in nauwe samenspraak met het faculteitsbestuur al geruime tijd bezig met het uitvoeren van herstelmaatregelen. De begeleiding en beoordeling van scripties zijn strak georganiseerd en de examencommissies hebben het toezicht op de toetskwaliteit aanzienlijk verscherpt.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft deze verbeterplannen goedgekeurd en vastgesteld dat de plannen binnen twee jaar moeten en kunnen worden uitgevoerd. Daartoe is de huidige accreditatie van de opleidingen in ieder geval verlengd tot 1 juli 2016.

De aanleiding voor het NVAO-oordeel was dat de visitatiecommissie vorig jaar een aantal met een voldoende beoordeelde scripties onder de maat vond. De opleidingen en het faculteitsbestuur onderkenden dat in een klein aantal gevallen te gemakkelijk een voldoende was uitgedeeld. Voorts waren, zoals overal in het land, de examencommissies nog maar kort voor de visitatie opnieuw ingericht en nog maar net bezig hun nieuwe wettelijke taken uit te voeren, waardoor het toezicht op de scripties niet nauwlettend genoeg heeft plaatsgevonden.

Tegelijkertijd moet nogmaals worden benadrukt dat de visitatiecommissie positief was over de inrichting en kwaliteit van de programma’s en toetsing in het algemeen en over de kwaliteit van de wetenschappelijke staf. Alle afgestudeerden hebben een degelijke wetenschappelijke opleiding doorlopen en hun diploma’s zijn onverminderd geldig.

Opleidingen, Faculteitsbestuur en College van Bestuur zijn van mening dat al onze opleidingen de toets der kritiek inmiddels kunnen doorstaan, ook voor wat betreft niveau en begeleiding van de scripties en het functioneren van de examencommissies. “We zien de uitkomst van het hersteltraject met vertrouwen tegemoet”, aldus Letterendecaan Gerry Wakker, die tevens benadrukt dat 26 van de 29 gevisiteerde Letterenopleidingen als voldoende of goed zijn beoordeeld.

Laatst gewijzigd:08 juli 2014 11:06

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Franse aandacht voor onze Bijzondere Collecties

  De Société bibliographique de France, een Franse vereniging voor boekwetenschappers en boekhistorici, heeft conservator Alisa van de Haar geïnterviewd over de Groningse Bijzondere Collecties. In het interview vertelt Van de Haar onder andere over de...

 • 08 januari 2019

  Het licht voor literatuur aansteken

  Mathijs Sanders leeft ín en mét literatuur en draagt dat uit waar hij kan. Als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde kan hij er bovendien ván leven. Hij beschouwt zichzelf als een geluksvogel. ‘Ik zou niks anders willen doen.’

 • 18 december 2018

  Populisme bestormt de hitlijsten

  De Top 2000-tijd breekt weer aan: sommigen haten de uitzending, voor anderen mag het nog wel langer duren. De samenstelling van deze lijst ‘beste’ popnummers is onlosmakelijk verbonden met lobby’s om nummers hoog in de lijst te krijgen. Waarom vinden...