Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 22

28 mei 2014

Promoties

Breingestuurde cruise control werkt in de rijsimulator

Rijsimulator

Chris Dijksterhuis deed onderzoek in de rijsimulator, waarbij de hersenactiviteit van de bestuurder direct werd gekoppeld aan de rijsnelheid. Het idee was dat zo’n breingestuurde cruise control de snelheid zou verhogen als het autorijden saai werd en verlagen als de rijtaak te veeleisend werd. Technisch gezien werkte het systeem goed, de dataverwerking functioneerde echter nog niet naar behoren. Volgens Dijksterhuis staat het systeem op hetzelfde niveau als andere Brain-Computer Interfaces, zoals het besturen van rolstoelen en de computer muis met behulp van denkkracht. Toekomstige generaties auto’s zouden hiermee in kunnen ingrijpen zodra de aandacht van de automobilist verslapt, zelfs voordat de rijprestatie noemenswaardig verslechtert. › lees verder

Onderzoek naar stagnerende ontwikkeling CO2-afvang en -opslag

Ondanks toenemende aanwijzingen dat klimaatverandering een enorme bedreiging vormt voor de mondiale welvaart, wordt er nog maar beperkt gebruik gemaakt van zogenoemde ‘climate change mitigation’-technologieën, zoals CO2-afvang en -opslag. Met behulp van deze zogenoemde ‘Carbon Capture and Storage (CCS) technologie’ is het mogelijk om CO2 af te vangen uit de rookgassen van stationaire emissiebronnen en de CO2 vervolgens te injecteren in geologische formaties onder de grond. Het gebruik van CCS is echter nog zeer kleinschalig, tot verrassing van experts die hadden verwacht dat CCS breed zou worden ingezet. Dominic Hauck zocht verklaringen waarom het gebruik van CCS-technologieën zo beperkt gebleven is. Hij richtte zich daarbij op de invloed van lage CO2-prijzen, de onzekerheden rond gas- en CO2- prijsontwikkelingen en de invloed van lokaal milieuactivisme tegen CCS. › lees verder

Zelfbeoordeling en feedback ingezet voor betere communicatie tussen specialisten en patiënten

Medische specialisten (in opleiding) zijn onvoldoende bekwaam in patiëntenvoorlichting en de kwaliteit van hun voorlichting wisselt sterk van patiënt tot patiënt. Om dit te verbeteren ontwikkelde onderzoeker Jan Wouda een onderwijsprogramma dat gebruik maakt van video-opnames van gesprekken tussen specialist en patiënt. Zelfbeoordeling en feedback van opleiders zorgt voor meer inzicht in de eigen communicatieve vaardigheden en een iets betere patiëntenvoorlichting. › lees verder

Nationale grenzen belemmeren de groei van steden in grensregio’s

De groei van steden is afhankelijk van hun locatie en hun toegang tot markten. Geografische en institutionele obstakels – zoals nationale grenzen – belemmeren die toegang. Abdella Oumer laat in zijn proefschrift zien hoe verschillende vormen van economische integratie de groei van steden beïnvloeden. Zijn onderzoek richt zich in het bijzonder op grensregio’s. Oumer laat zien dat nationale grenzen een negatief effect hebben op de ontwikkeling van steden in grensregio’s. Steden in deze regio’s zijn daardoor gebaat bij maatregelen die economische integratie bevorderen. › lees verder

Flexibel plastic geheugen uit een goedkoop polymeer

Organische (plastic) elektronica zorgt ervoor dat we in de toekomst over flexibele televisieschermen en smart labels kunnen beschikken. Veel van deze toepassingen vereisen een geheugen dat zijn gegevens niet verliest als de stroom wordt uitgeschakeld en dat bovendien elektrisch kan worden geprogrammeerd en uitgelezen. Mengyuan Li onderzocht of ferro-elektrische polymeren hier geschikt voor zijn. › lees verder

Nieuw therapeutisch doel geïdentificeerd voor boezemfibrilleren

Verlies van eiwithomeostase, het zelfregulerende mechanisme van eiwitten waardoor cellen gezond blijven, speelt een centrale rol in het ontstaan van boezemfibrilleren. En boezemfibrilleren leidt zelf ook weer tot verlies van eiwithomeostase. Die cirkel kan doorbroken worden met medicijnen die gericht zijn op het behoud van eiwithomeostase, zo ontdekte Roelien Meijering. › lees verder

CT-scan kan helpen bij risico-evaluatie van patiënten met aderverkalking

Dat patiënten met aderverkalking een hoger risico lopen op hartinfarcten is bekend. Maar welke patiënten lopen nu het meeste gevaar? Wouter Wieringa ontdekte dat dit misschien kan worden aangetoond met behulp van een CT-scan gecombineerd met ontstekingswaarden in het bloed. › lees verder

‘Uitzetten’ kankergen SOX2 leidt tot minder borstkankercellen

Het is mogelijk om het aantal borstkankercellen te verminderen door het ‘uitzetten’ van een gen dat verbonden is met borstkanker (SOX2). Dat concludeert Sabine Stolzenburg in haar promotieonderzoek. › lees verder

Westfaalse doctrine statensoevereiniteit ook toepasbaar op Europese Unie

Het aloude leerstuk van staatssoevereiniteit heeft nog steeds verklarende werking met betrekking tot de Europese Unie. Dat komt doordat soevereiniteit in de kern een modern concept is – het ziet toe op de vraag waar overheidsgezag vandaan komt en hoe dit wordt gelegitimeerd. Dat concludeert Jan Willem van Rossem op basis van zijn promotieonderzoek. › lees verder


Personalia

Gerard Dijkema benoemd tot hoogleraar Energy Systems and Industrial Ecology

Gerard Dijkema is per 1 mei 2014 benoemd tot hoogleraar Energy Systems and Industrial Ecology bij het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG) van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Het onderzoek van Dijkema is gericht op het begrijpen en modelleren van energiesystemen, energie-infrastructuur, industriële netwerken en materiaalkringlopen. Zijn doel is om te onderzoeken welke effecten innovatie, beleid en regulering hebben op de ontwikkeling van deze complexe adaptieve systemen en te kijken naar de (on)mogelijkheden van technologie, duurzame ontwikkeling, systeemintegratie en transitie. › lees verder


Agenda

21e ISCOMS-congres

International Student Congress of (bio)Medical Sciences

3 t/m 6 juni 2014

Ruim 600 biomedische studenten uit 59 verschillende landen komen naar Groningen voor het International Student Congress of (bio)Medical Sciences (ISCOMS). Nobelprijswinnaar prof. Ada Yonath (Scheikunde, 2009) is een van de sprekers bij dit congres in het Universitair Medisch Centrum Groningen. lees verder

Studium Generale Groningen - Inspirational Thinkers

From Mars to the Multiverse - Martin Rees

4 juni 2014 › lees verder

Lustrum

Microkosmos en macrokosmos

3 juni 2014 › lees verder

Lustrum

Top of the Profs - Douwe Draaisma over Hersenen

3 juni 2014 › lees verder

Lustrum

Fiets voor infinity

7 juni 2014 › lees verder

Lustrum

Kunst- & vliegwerk: op de fiets naar Eelde

7 juni 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws

 • 13 juni 2019

  Zito Ysenbaert winnaar Gerrit Krolprijs 2019

  Zito Ysenbaert is de eerste winnaar van de Gerrit Krolprijs, de essaywedstrijd van de RUG.

 • 13 juni 2019

  Eredoctoraten en rectoraatsoverdracht

  Vrijdag 14 juni ontvingen prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom beide een eredoctoraat van de RUG. Deze academische plechtigheid is onderdeel van het 81e lustrum dat plaatsvindt van 5 t/m 15 juni 2019. Tijdens deze bijeenkomst droeg prof. dr...

 • 13 juni 2019

  61 miljoen euro voor maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken

  Ruim 200 onderzoekers kunnen met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met publieke en private maatschappelijke...