Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 21

21 mei 2014

Nieuw onderzoek naar klimaatverandering op Antarctica

poolonderzoek

Anita Buma en Jacqueline Stefels gaan onderzoek doen op het West Antarctisch Schiereiland (WAP), een van de snelst opwarmende gebieden op aarde. Buma gaat kijken naar veranderingen in het mariene ecosysteem. De algen die de basis vormen van de voedselketen lijken in bepaalde delen van dit schiereiland een verlaagde productie te bereiken, iets wat Buma met geavanceerde fluorescentiemetingen wil bewijzen. Stefels wil uitzoeken of het verdwijnen van zeeijs als gevolg van de klimaatverandering een zelfversterkend effect heeft. Ze gaat daarvoor de rol van zeeijs in het vastleggen van CO2 bestuderen en het produceren van een klimaat-koelend gas. › lees verder

Unifocus 21 mei
unifocus


Promoties

Betere kwaliteitsbewaking op de intensive care

De aandacht voor patiëntveiligheid op de intensive care (IC) is de laatste jaren toegenomen. Men ontdekt steeds meer dat patiëntveiligheid niet alleen samenhangt met technologische ontwikkelingen, maar juist ook met goede communicatie tussen artsen, consulenten en verpleegkundigen. Goede communicatie is belangrijk omdat er dan minder fouten worden gemaakt en er minder complicaties optreden. Communicatie over het behandelplan van de patiënt gebeurt tijdens het multidisciplinair overleg. Daarom ontwikkelde Elsbeth ten Have, senior beleidsmedewerker bij het directoraat Medische Zaken, Kwaliteit en Veiligheid, een manier om deze communicatie te meten en verder te verbeteren. › lees verder

Gebruik van geavanceerde methodes voor onderzoek naar stress en antidepressiva

Antidepressiva slaan bij lang niet iedereen aan. De bekende SSRI’s (serotonine heropnameremmers) zouden wel eens beter kunnen werken in combinatie met een 5HT2C-antagonist, een stof die de bepaalde effecten van serotonine remt. Anniek Visser onderzocht het effect van deze combinatiebehandeling. Zij gebruikte geavanceerde microdialysetechnieken om zo de werking beter te begrijpen en de behandeling van depressie uiteindelijk te kunnen verbeteren. › lees verder

Chemoradiotherapie voor verwijdering slokdarmtumor geeft hogere kans op complicaties

Het wordt tegenwoordig standaard toegepast in de behandeling van patiënten met een slokdarmtumor: chemoradiotherapie. Ondanks dat deze behandeling de overleving lijkt te verlengen, ontdekte Dirk Bosch dat deze additionele therapie een hoger risico geeft op specifieke complicaties voor en na de operatie. › lees verder

Genen voorspellen ouderdomsziekte en sterfte

Ouderdom komt met gebreken. Maar op welke leeftijd iemand ouderdomsziekten, zoals hart- en vaatziekten of chronische obstructieve longziekte krijgt en wanneer iemand uiteindelijk sterft, is niet te voorspellen. Toch is uit eerdere onderzoeken bekend dat de levensduur van mensen voor ongeveer 30% genetisch wordt bepaald. Sylwia Figarska beschrijft in haar proefschrift diverse genen die samenhangen met sterfte in het algemeen, en sterfte door hart/vaatziekten en COPD in het bijzonder. › lees verder

Effectiviteit van nieuwe vaccins aangetoond

De laatste jaren heerst er in Europa bezorgdheid over de effectiviteit en veiligheid van vaccins. Men vraagt zich af of vaccins daadwerkelijk helpen. Daarom onderzocht Giedré Gefenaite diverse nieuw geïntroduceerde vaccins op effectiviteit. Zij concludeert dat, ondanks relatief hoge effectiviteit, de mate waarin ze tegen ziekte beschermen varieert per risicogroep. Daarnaast bleek uit haar onderzoek dat meer mensen zich willen laten inenten als er duidelijk bewijs is dat een vaccin effect heeft. › lees verder

‘Opeetcellen’ spelen cruciale rol bij acceptatie biomaterialen

Macrofagen, ofwel ‘opeetcellen’, spelen als immuuncellen een cruciale rol bij het bestrijden van bacteriële infecties op oppervlakten van biomaterialen (zoals implantaten), en bij de overleving van weefselcellen die de acceptatie van dit lichaamsvreemde materiaal mogelijk maken. Dat concludeert Joana da Silva Domingues in haar promotieonderzoek. › lees verder

Nieuwe tracer voor onderzoek naar hersenziekten

Promotie Nisha Kuzhuppilly Ramakrishnan › lees verder


Oratie

Hartfalen: Lost in Translation?

Rudolf de Boer behandelt als cardioloog voornamelijk patiënten met hartfalen. Dat is een veelvoorkomende aandoening met een slechte levensverwachting, ondanks het feit dat de behandelmogelijkheden de afgelopen halve eeuw verbeterd zijn. De laatste tien jaar is echter sprake van een kentering; het lijkt het steeds moeilijker om de levensverwachting te verbeteren. De uitkomsten van recente grote geneesmiddelenonderzoeken met duizenden patiënten waren vaak neutraal of zelfs negatief. Om te komen tot verdere verbetering van de levensverwachting is het noodzakelijk de huidige systematiek van het onderzoek te herijken, stelt De Boer in zijn oratie. Lange tijd dacht men dat hartfalen één ziekte is, maar in werkelijkheid is het een heterogene aandoening met diverse oorzaken, zoals een hartinfarct, hoge bloeddruk of suikerziekte. Er bestaan dus duidelijk verschillen tussen patiënten. Met nieuwe (bio)markers kunnen die verschillen wel steeds beter aangetoond worden, maar specifieke behandelmethodes zijn er nog niet. › lees verder


Agenda

Lustrum

Aan den Lijve: Haperende Lijven

26 mei 2014 › lees verder

Lustrum

Vierhonderd jaar Jan Mayen: 1614-2014

27 mei 2014› lees verder

Voetbalsymposium Sport Science Institute Groningen

Road to Rio

28 mei 2014 › lees verder

Lustrum

Top of the Profs - Ben Feringa over Nanotechnologie

28 mei 2014 › lees verder

Lustrum

Walk for Infinity

29 mei 2014 › lees verder

Lustrum

Lauwersloop

30 mei 2014 › lees verder

Lustrum

Groninger Cantus Fest

30 mei 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:34

Meer nieuws