Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 20

14 mei 2014

Zeeschildpaddenonderzoek in het Caribisch gebied

Zeeschildpad

Per Palsbøll van het Centrum voor Ecologische en Evolutionaire Studies (CEES) krijgt een subsidie van NWO voor onderzoek naar de ecologie en bescherming van zeeschildpadden in het Caribisch gebied. Rondom de zes eilanden van Caribisch Nederland bevinden zich belangrijke nest- en foerageergebieden voor zeeschildpadden. Hun aantallen zijn door menselijk toedoen sterk afgenomen, reden waarom er internationale verdragen zijn opgezet voor het behoud van de zeeschildpadden. Palsbøll gaat de migratieroutes, hun populatiestructuren en habitatgebruik bestuderen via ecologische experimenten, satellietzenders en met behulp van nieuwe moleculaire analyses. › lees verder

Politici aan de talkshowtafel

Hoe wordt je politieke mening door de media beïnvloed? Dit was een vraag die binnenkwam bij de lustrumactie "400 dagen voor 400 vragen". In een gesprek met de vragensteller bleek dat het vooral ging om de behandeling van politici in talkshows (door presentatoren, beelden, andere gasten) en dat de vragensteller vooral streeft naar bewustwording van de kijker dat je daardoor beïnvloed kunt worden in je mening over de politicus en zijn of haar standpunten. Om een antwoord op deze vraag te krijgen organiseert de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie een interactieve talkshow aan de vooravond van de Europese verkiezingen. Er zijn vier lokale politici te gast om meer te vertellen over hun ervaring met de media: Mattias Gijsbertsen (Groen Links), Maarten van der Laan (PvdA), Carlo Schimmel (D66) en Jimmy Dijk (SP). › lees verder


Promoties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij multinationale MKB bedrijven

Promovendus Johan de Jong deed onderzoek bij zeven multinationale MKB bedrijven in de industrie-, diensten en grondstoffensectoren in Noordoost-Nederland met vestigingen in Polen of Estland. Hij richtte zich daarbij op de invloed van het waardensysteem van de eigenaar-directeur op inrichting en uitvoering van het bedrijfsstelsel van arbeidsrelaties. › lees verder

Nieuwe mogelijkheden voor bedreigde plantensoorten in duinvalleien onderzocht

Rohani Sharudin deed onderzoek naar de variatie die ontstaat in duinvalleien door het uitvoeren van beheersmaatregelen, maar ook naar wat er gebeurt wanneer natuurlijke processen ervoor zorgen dat er nieuwe groeimogelijkheden ontstaan voor bedreigde plantensoorten.› lees verder

Ontwikkeling van het Frankische deelrijk Austrasië

In de 7e en 8e eeuw was het koninkrijk der Franken opgedeeld in drie deelrijken die werden geregeerd door de Merovingische dynastie: Neustrië in het westen, Bourgondië in het zuidoosten en Austrasië in het noordoosten (Het zuiden van Francia was tussen deze drie koninkrijken verdeeld). Hans Stegeman behandelt ontwikkelingen in en kenmerken van Austrasië en concludeert dat zich tussen 600 en 800 een specifieke Austrasische identiteit ontwikkelde die vervolgens de Karolingische periode sterk beïnvloedde. › lees verder

Duurzame polymeren: vanuit hernieuwbare grondstof naar recyclebaar afval

Promotie Muhammad Iqbal › lees verder

Simulaties van transporteiwit in celkern

Promotie Ali Ghavami › lees verder


Oratie

De complexiteit van sociale samenhang

Andreas Flache gaat in zijn oratie in op zijn drie onderzoekslijnen. De eerste lijn is gericht op etnische segregatie, met daarbij twee thema’s: etnische segregatie in vriendschapsnetwerken van scholieren en etnische segregatie tussen scholen (het ontstaan van zwarte en witte scholen). Modellen en onderzoeksresultaten laten zien hoe beide vormen van segregatie kunnen ontstaan zonder dat individuen dat willen. Zijn tweede onderzoekslijn gaat over het ontstaan van diversiteit en polarisatie in meningen. Flache doet daarvoor onderzoek naar groepsvorming in het hoger onderwijs en naar het stemmen op extreme politieke partijen. In de derde onderzoekslijn gaat het om de vraag wanneer sociale controle voor meer samenwerking kan zorgen. › lees verder


Diversen

Zes RUG-onderzoekers krijgen onderzoeksubsidie van NWO

Zes RUG-onderzoekers hebben grote onderzoeksubsidies gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De onderzoekers zijn: prof.dr. Siewert Jan Marrink, prof.dr.ir. Adriaan Minnaard, prof.dr. Egbert Boekema en prof.dr. Syuzanna Harutyunyan. Dr. Anna Hirsch en prof.dr. Lubbert Dijkhuizen ontvangen samen een subsidie voor hun onderzoek naar nieuwe toevoegingen voor tandpasta’s. › lees verder

Team met Jan Komdeur dingt mee naar eerste Bio Art & Design Award

Een team met RUG-hoogleraar Jan Komdeur dingt vrijdag 16 mei mee naar de eerste Bio Art & Design Award 2014. In totaal elf teams van internationale kunstenaars/ontwerpers en wetenschappers van Nederlandse kennisinstellingen kiest een internationale jury uit de wereld van wetenschap en kunst de drie winnaars die hun gezamenlijk ontwikkelde plan voor een nieuw project mogen uitvoeren in Nederland. Voor die uitvoering ontvangt ieder winnend team een budget van 25.000 euro. › lees verder

Boek ‘Esoterie – De zoektocht naar absolute kennis’

Kocku von Stuckrad, hoogleraar Religiewetenschap heeft een boek geschreven over esoterie. Hierin beschrijft hij de oorsprong van de esoterie bij de antieke Pythagoreeërs en de geschriften van de mysterieuze Hermes Trismegistus. Ook volgt hij de ontwikkeling in de filosofische traditie van de islam, de joodse Kabbala en de Europese Renaissance tot aan de hedendaagse New Age. Volgens Von Stuckrad is de esoterie allesbehalve een duister zijspoor van de Europese geestesgeschiedenis. Het heeft volgens hem juist eerder een onuitwisbaar stempel op de grote theologische en natuurwetenschappelijke discussies gedrukt en de esoterie dient dan ook serieus te worden genomen als een belangrijke rode draad in de Europese godsdienstgeschiedenis. › lees verder


Agenda

Ancient World Seminar

American Aeneids: Antique Precedent in Early America - Joanne van der Woude

19 mei 2014 › lees verder

Lustrum: Top of the Profs

Cisca Wijmenga over Genetica

19 mei 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - Inspirational Thinkers

Hoe kon het gebeuren? Over massamoord in de twintigste eeuw - Abram de Swaan

20 mei 2014 › lees verder

Lustrum: Aan den lijve

Lastige Lijven - Marian Verkerk, Jeanet Klijntunte, Janny Dekker

21 mei 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen- Aspasia Lecture

The Evolution of the Female Orgasm - Elisabeth A. Lloyd

21 mei 2014 › lees verder

Lustrum RUG400

Voor Eeuwig, muziektheater in de openlucht

21-25 mei 2014 › lees verder

Lustrum RUG400

Gift for Infinity: Actief Oud is Goud - het evenement

23 mei 2014 › lees verder

Lustrum RUG400

De Nacht van Kunst & Wetenschap

24 mei 2014 › lees verder

Lustrum RUG400

For Infinity - The Movie

24 mei 2014 › lees verder

Lustrum RUG400

Maskerade - Move-it!

24 mei 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:08 januari 2018 16:28

Meer nieuws

 • 25 juni 2019

  Alle remmen los voor een groene universiteit

  Dick Jager geeft niet snel op. Al sinds eind jaren ’90 werkt hij aan het verduurzamen van de RUG. Zijn tocht ging gepaard met strijd, de weg was vaak bezaaid met obstakels. Nu gaat het Jager voor de wind. In 2020 staat duurzaamheid met hoofdletters...

 • 21 juni 2019

  Miljoenenkorting Van Rijn desastreus voor Rijksuniversiteit Groningen

  Het kabinetsbesluit op basis van de adviezen van de Commissie Van Rijn heeft voor de Rijksuniversiteit Groningen als brede klassieke universiteit desastreuze gevolgen.

 • 20 juni 2019

  RUG stijgt naar plek 114 in QS ranking

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gestegen naar plaats 114 in de QS World Top University Rankings. Afgelopen jaar stond de RUG op plaats 120 in deze wereldwijde lijst van bijna 1000 universiteiten.