Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 18

30 april 2014

Communiceren met de hele wereld zonder taalkundige barrières

Onlangs is het QTLeap project van start gegaan, waar de Rijksuniversiteit Groningen met verschillende andere Europese universiteiten aan deelneemt. Dit innovatieve onderzoeksproject heeft als doel technologische vooruitgang te verwezenlijken om de nog altijd aanwezige barrière van menselijke taal in de huidige digitale wereld te overwinnen. Het project streeft ernaar een innovatieve methodologie voor automatische vertalingen te ontwikkelen. Onderzoekers verkennen manieren om een hogere kwaliteit vertalingen te bewerkstelligen, waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van een nieuwe generatie van steeds grotere en meer geavanceerde semantische databanken en recente ontwikkelingen in de semantische verwerking van natuurlijke taal. › lees verder


Promoties

Titanium moet gouden standaard blijven voor fixatie botsegmenten in kaak

Platen en schroeven van titanium moeten in gebruik blijven als standaardmethode om botfracturen in de kaak te fixeren, ook al moet het titanium vaak verwijderd worden in een tweede operatie. Dat concludeert Nico van Bakelen. In zijn promotieonderzoek vergeleek hij het gebruik van titanium met biodegradeerbare platen en schroeven. Verrassend genoeg blijkt nu dat dit afbreekbare materiaal nog vaker verwijderd moeten worden dan titanium. › lees verder

Twee nieuwe strategieën om griepvaccinaties te versimpelen

Senthil Murugappan onderzocht de mogelijkheden van een anti-griepvaccin in de vorm van een inhalatiepoeder of een tablet onder de tong in plaats van de gangbare injectie. Griep is een virale ziekte die wereldwijd een enorme impact heeft op de gezondheid van de mens. Vaccinatie wordt gezien als de beste maatregel om de verspreiding van het influenzavirus onder controle te houden. De huidige vaccins hebben echter een aantal tekortkomingen. Ze moeten per injectie worden toegediend, de productiecapaciteit is beperkt, de immuunreactie die ze opwekken is niet optimaal en ze zijn niet stabiel tijdens opslag. Murugappan onderzocht twee strategieën om deze tekortkomingen op te lossen. › lees verder

Begrip van jonge kinderen gemeten bij praktische wetenschappelijke taken over luchtdruk en zwaartekracht

Steffie van der Steen liet kinderen tussen 3 en 5 jaar praktische wetenschappelijke taken uitvoeren over luchtdruk en zwaartekracht in een zo natuurlijk mogelijke leersituatie. In verschillende situaties en op verschillende tijden werd hun begrip gemeten. Zij deed dit onderzoek ook bij kinderen met gedragsproblemen uit het speciaal onderwijs om te kijken of zij hun begrip op een andere wijze ontwikkelen. Eerder onderzoek liet zien dat zij vaak slechter presteren dan hun leeftijdsgenootjes uit het regulier onderwijs. Van der Steen zag echter nauwelijks verschillen wat betreft de ontwikkeling van begrip tijdens de taken. Dit is interessant, zeker omdat zij wel een verschil vond in hun scores op reken- en taaltoetsen uit het leerlingvolgsysteem. Van der Steen concludeert dat speciaal onderwijs-kinderen meer kunnen dan wij denken als de juiste omstandigheden voor hen worden gecreëerd. › lees verder

Klimaat beïnvloedt populatiesamenstelling rifgrazende roestnekpapegaaivis

Yohannes Afeworki onderzocht de effecten van de seizoenswisselingen op de populatie-ecologie van een algemeen voorkomende grazer, de roestnekpapegaaivis op een rif in de zuidelijke Rode Zee. Hij vond onder andere aanwijzingen dat ’s zomers de watertemperatuur te hoog wordt voor grote (oudere) mannelijke exemplaren en dat het daarom voor oudere vrouwtjes geen voordeel oplevert van geslacht te veranderen. › lees verder

PET/CT-scan leidt niet per se tot betere bestraling slokdarmkanker

De veronderstelling dat een PET/CT-scan altijd een betere radiotherapeutische behandeling mogelijk maakt van slokdarmkanker, klopt niet. Dat concludeert Kristel Muijs in haar promotieonderzoek. Ook al wordt de scan in de praktijk al regelmatig gebruikt bij de bestraling van slokdarmtumoren, plaatselijke terugkeer van de tumor kan er niet mee voorkomen worden. Wel kan de scan helpen om zieke lymfeklieren mee te nemen in de behandeling. › lees verder

Op zoek naar enzymen die β-aminozuren kunnen omzetten

Promotie Ciprian Crismaru › lees verder

Nylon en andere polyamides synthetiseren met enzymen

Promotie Erythrina Stavila › lees verder

Schrijfvaardigheid studenten schiet tekort

Dubbelpromotie Anouk van Eeerden en Mik van Es › persbericht


Oratie

Interactie als gereedschap

Voor veel mensen bestaat het dagelijks werk uit het voeren van gesprekken. Voor dat werk maken we gebruik van het gereedschap van sociale interactie, dat kenmerken heeft waar we ons veelal niet van bewust zijn maar die wel invloed hebben op de uitkomsten van ons werk. De oratie van prof.dr. Tom Koole gaat over zijn onderzoek naar sociale interactie en de mogelijke verbeteringen in professionele gesprekspraktijken. › lees verder


Personalia

Marcel Post bijzonder hoogleraar Dwarslaesierevalidatie

Dr. Marcel Post is aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot bijzonder hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder revalidatie van mensen met een dwarslaesie, bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft de leerstoel ingesteld in samenwerking met De Hoogstraat Revalidatie. Het onderzoeksterrein van deze nieuwe hoogleraar betreft de revalidatie van mensen met een dwarslaesie, hun maatschappelijk functioneren en hun kwaliteit van leven. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de multidisciplinaire behandeling van lichamelijke en mentale problematiek en op de gevolgen voor partners en gezinsleden, voor de arbeidssituatie en het welbevinden. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws