Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 17

23 april 2014

Science Acts: acht speciale publieksavonden over 400 jaar wetenschap

Science Acts is een reeks van acht speciale publieksavonden bij de tentoonstelling 'For Infinity: 400 jaar wetenschap'. Deze speciale avondopenstellingen zijn een samensmelting van muziek, kunst én 400 jaar Groningse wetenschap in de historische Der Aa-kerk. Science LinX organiseert deze avonden voor een breed publiek om een aantal thema's van de expositie verder uit te lichten. In de eerste Science Acts op 24 april een muziektheatervoorstelling van ‘De Groeten’ en een publiekslezing over hoe veroudering werkt van prof.dr. Peter Lansdorp, directeur van het European Research Institute on the Biology of Ageing (ERIBA).


Promoties

Nieuw bewijs voor ontstekingsreactie in de hersenen bij depressie

De neuro-inflammatie theorie, die ervan uitgaat dat depressie een gevolg is van een ontstekingsreactie in de hersenen, klopt waarschijnlijk. Dat concludeert Niki Dobos in haar onderzoek bij muizen. Wanneer ons immuunsysteem wordt geactiveerd, ofwel in het lichaam zelf of in het centrale zenuwstelsel, reageert het lichaam daarop met een ontstekingsreactie. Dobos ontdekte dat het door een ontstekingsreactie veroorzaakte depressieve gedrag van de muizen afhankelijk was van de activatie van een ‘ontstekingsenzym’ IDO. Het depressieve gedrag van de muizen kon worden onderdrukt met een remmer van IDO. De inzichten zouden de basis kunnen vormen voor een nieuwe, op IDO-remmers gebaseerde medicijnen tegen depressie. › lees verder

Nierfunctiebepalingen vaak niet precies bij gebruik schattingsformule

Huisartsen en andere zorgverleners moeten zich meer bewust zijn van de foutmarges van sommige schattingsformules om de nierfunctie van hun patiënten te bepalen. Dat stelt Iefke Drion in haar promotieonderzoek. Zij bestudeerde drie aspecten van de schattingsformules; hun nauwkeurigheid, de invloed van creatinine bepalingen op deze schattingsformules (creatinine geeft als afvalproduct van de spieren een goed beeld van de werking van de nieren) en de consequenties die dit heeft voor beslissingen die genomen worden in de dagelijkse praktijk, inclusief de medicatieveiligheid. › lees verder

Pleidooi voor meer transparantie rondom psycho-oncologisch onderzoek paren

Kanker is een proces dat niet alleen de patiënt aangaat, maar ook diens partner. Toch is het lastig onderzoek doen naar de invloed van kanker op intieme relaties, want stellen blijken lastig te werven. Meirav Dagan onderzocht in haar promotieonderzoek onder andere hoe succesvol andere onderzoekers waren in het werven van paren en concludeert dat onderzoekers de ‘response rate’ vaak hoger voorstellen dan gerechtvaardigd is. Ze pleit voor een meer accurate en transparante beschrijving van werving en steekproef. › lees verder

Nieuwe aanpak voor grote ICT-projecten binnen de Rijksoverheid

Rob Meijer onderzocht de opzet en het gebruik van businesscases voor grote, ICT-intensieve projecten binnen de Rijksoverheid. Hij onderscheidt in zijn proefschrift de volgende knelpunten: onduidelijkheid over de inhoudelijke opzet van een businesscase, het niet langer actualiseren en gebruiken van de businesscase na het gebruik voor initiële besluitvorming, het onvoldoende betrekken van alle stakeholders tijdens het gehele project of programma, en het ontbreken van batenmanagement. Vervolgens formuleert Meijer een nieuwe aanpak: de M-index© voor businesscases. › lees verder

Sociale organisatie primaten minder complex dan het lijkt

In groepen primaten lijkt het erop dat individuen diensten uitwisselen: de ruil van vlooigedrag voor steun in gevechten, verdraagzaamheid, voedsel, seks enz. Deze intelligent lijkende gedragingen vereisen een bepaalde complexe intelligentie van de dieren die bij de meeste soorten echter niet aanwezig is. Maar hoe ontstaat dit sociale gedrag dan wel? Ivan Puga-Gonzalez achterhaalde met computermodellen dat simpele factoren als nabijheid veel patronen in de sociale interactie van primaten lijkt te kunnen verklaren. › lees verder

Medicijnen doeltreffend toedienen met behulp van kanaaleiwitten

Nobina Mukherjee onderzocht een bacterieel kanaaleiwit, genaamd MscL, dat fungeert als poortwachter. Dergelijke eiwitten reguleren het transport van moleculen die de bacteriële cel in- en uitgaan. Doelstelling van het onderzoek is het vinden van manieren om de kanalen op een gecontroleerde manier te activeren. Kennis daarover kan worden toegepast bij het toedienen van medicijnen. › lees verder

Melkzuurbacterie staat altijd klaar om flink te groeien

In zijn proefschrift beschrijft Pranav Puri onderzoek dat als doelstelling heeft de regulatie van het energiemetabolisme en eiwitsynthese in de melkzuurbacterie Lactococcus lactis beter te begrijpen. Deze bacterie werd gekozen vanwege zijn belangrijke rol in de zuivelindustrie. De leden van deze bacteriële soort groeien op melk en produceren o.a. melkzuur en peptiden (brokstukken van eiwitten), waardoor de bacteriën melk kunnen omzetten in bijvoorbeeld yoghurt of kaas. › lees verder

Rekenmodel voorspelt wanneer patiënten met zeldzaam kankersyndroom hun eerste tumoren zullen krijgen

Met een statistisch rekenmodel is het mogelijk om te voorspellen wanneer patiënten met de ziekte Von Hippel Lindau (VHL) hun eerste tumoren kunnen verwachten. Dat stelt Roeliene Kruizinga in haar onderzoek naar dit zeldzame kankersyndroom. Het onderzoek geeft meer inzicht in het gedrag en de klinische karakteristieken van deze ziekte. › lees verder

Vorming van peroxisomen werkt anders dan gedacht

Promotie Selvambigai Manivannan › lees verder

Energietransport en magnetisatie in hybride materialen

Promotie Antonio Caretta › lees verder

Fundamenteel fysisch onderzoek aan overgangsmetalen

Promotie Ismudiati Handayani › lees verder


Oratie

Leren van zweren bij verteren en afweren

De mens is een van de succesvolste soorten op aarde dankzij zijn zeer goed ontwikkelde spijsverteringssysteem, dat in staat is uit alle soorten voedselbronnen een energieverslindend brein te voeden. De mens kan dankzij zijn aanpassingsvermogen infecties, ziektes en honger bestrijden, waardoor de levensverwachting enorm is toegenomen. Deze aanpassingen, en dan vooral aanpassingen die voortkomen uit de westerse levensstijl, bedreigen nu echter onze gezondheid, stelt prof.dr. Gerard Dijkstra in zijn oratie. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:28 november 2019 16:42

Meer nieuws