Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 15

09 april 2014
Unifocus 9 april
unifocus

Themanummer Broerstraat 5: 400 jaar RUG ‘For Infinity’

Broerstraat5-cover-klein

Sacha de Boers foto’s sieren als feestelijke collage de cover van het RUG-magazine Broerstraat 5, dit kwartaal geheel gewijd aan de viering van het lustrum. Het themanummer opent met Unilevertopman Paul Polman, die 13 juni een eredoctoraat ontvangt. Bijzondere lustrumevenementen worden belicht, zoals de Maskerade, het Alumniweekend en de tentoonstellingen over 400 jaar wetenschap en 400 jaar studentenleven. En regisseur Tom de Ket vertelt over de groteske muziekkomedie ‘Voor eeuwig’ die in mei in de open lucht op de Zernikecampus wordt opgevoerd. Carolien Gehrels, nog net wethouder in Amsterdam, sluit in Alumni Achteraf de lange rij alumni die in deze lustrumeditie aan bod komen. › lees verder


Oratie

Gehoorbeschadiging complex gezondheidsprobleem

Deniz Başkent, hoogleraar Auditieve perceptie, bespreekt in haar oratie de nieuwe ontwikkelingen in de geavanceerde technologische en klinische hulpmiddelen bij doofheid en slechthorendheid. Horen is een complex neurologisch proces en gehoorbeschadiging een complex gezondheidsprobleem. Başkent: ‘We moeten rekening houden met demografische en etiologische factoren en met de levensomstandigheden van individuele patiënten. We moeten bovendien begrijpen wat de wisselwerking is tussen het verlies van zintuiglijke functies en andere factoren, zoals ouder worden, het cognitief en psychologisch welzijn en de kwaliteit van leven.’ Om deze complexiteit te kunnen begrijpen, is een efficiënte samenwerking nodig tussen clinici, wetenschappers en patiënten, en tussen de industrie, de academische wereld en andere instellingen, vindt Başkent. ‘Alleen dan kunnen we de geavanceerde hulpmiddelen aanreiken die ervoor zorgen dat oma haar plakje worst krijgt en ondertussen kan genieten van de rijke variatie aan normale geluiden, zoals het lachen van haar kleinkinderen.’ › lees verder


Promoties

Beeld van veranderingen in grafcultuur in Centraal-Italië (zesde eeuw v. Chr.)

Vanaf het eind van de zevende eeuw voor Christus liep de grafrijkdom in Crustumerium (en de rest van Centraal-Italië) sterk terug. Eveneens werden nieuwe, meer monumentale graftypen geïntroduceerd, waarin meerdere doden konden worden bijgezet. Deze en andere veranderingen in de grafgebruiken in Archaïsch centraal Italië lijken te zijn veroorzaakt door een verschuivende investering van de elite, aldus promovenda Sarah Willemsen. Ze hangen samen met ontwikkelingen als urbanisering en staatsvormingsprocessen. › lees verder

Nieuwe techniek bij opsporen tumoren in alvleesklier

Patiënten met twee erfelijke tumorsyndromen (VHL en MEN1) ontwikkelen al in een vroeg stadium tumoren in de alvleesklier. Sophie van Asselt testte tijdens haar promotieonderzoek nieuwe technieken om deze op te sporen, waarvan één inderdaad effectiever blijkt dan de huidige technieken. Met goede opsporingstechnieken kunnen tumoren eerder ontdekt en bestreden worden om uitzaaiing te voorkomen, en daarmee de levensverwachting van deze patiënten te verhogen. › lees verder

Meer inzicht in slechte genezing beschadigd myeline bij MS-patiënten

Myeline, de vette isolatielaag rondom zenuwcellen, herstelt bij MS-patiënten niet volledig, mede door toedoen van het eiwit fibronectine. Dat eiwit, dat normaal wordt afgebroken wanneer er nieuwe myeline wordt aangemaakt, blijft zich bij MS-patiënten ophopen en klontert samen. Die conclusies trekt Josephine Stoffels in haar promotieonderzoek. De inzichten kunnen helpen om een nieuwe behandeling voor myeline-genezing te ontwikkelen voor MS-patiënten. › lees verder

Links-rechts verschillen toch geen oorzaak van tinnitus

De activiteit van de hersenschors betrokken bij horen is links anders dan rechts. Leontien Geven toont in haar promotieonderzoek aan dat dit ook voor gezonde personen geldt en dus niet, zoals eerder gedacht, een kenmerk is van tinnitus, oftewel oorsuizen. Daarmee is de oorzaak van deze aandoening nog altijd onbekend. › lees verder

Ziektebeloop bij borstkankerpatiënten niet te voorspellen met IGF-1 eiwit

Op basis van de hoeveelheid van het eiwit IGF-1 in het bloed kunnen geen voorspellingen worden gedaan over het ziektebeloop bij borstkankerpatiënten. Dat concludeert Hermien Hartog in haar promotieonderzoek. › lees verder

Kankercelgroei afremmen door epigenetische veranderingen ongedaan te maken

Het is mogelijk om de groei van sommige kankercellen af te remmen door met geneesmiddelen specifieke genen in ons DNA ‘aan’ of ‘uit’ te zetten. Fahimeh Falahi concludeert dat op basis van haar promotieonderzoek. › lees verder

Belangrijke ontdekking over ‘de novo’-ontstaan van peroxisomen

Promotie Malgorzata Krygowska › lees verder

Haperende antioxidantmechanismen dragen bij aan ontstaan leverfibrose

Promotie Marjolein Tiebosch › lees verder

Opvolger flash-geheugen gaat veel langer mee

Promotie Jasper Oosthoek › persbericht


Personalia

Jeroen ten Voorde bijzonder hoogleraar Strafrechtfilosofie

Jeroen ten Voorde (1977) is met ingang van 1 februari 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Strafrechtfilosofie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Leo Polak. Ten Voorde zal onder meer een bijdrage leveren aan onderwijs en onderzoek op het terrein van de strafrechtsfilosofie, waarbij het gedachtegoed van Leo Polak, filosoof en vrijdenker die tot in de Tweede Wereldoorlog hoogleraar was aan deze universiteit, een uitgangspunt vormt. › lees verder

Marnix Medema krijgt prijs voor beste bio-informatica-proefschrift

Marnix Medema ontvangt deze week de Young Investigator Award 2014 van de NBIC, vereniging voor bio-informatica. Het is de prijs voor het beste proefschrift, waarop hij aan de RUG cum laude promoveerde. In de vijf jaar dat deze prijs bestaat, is het de derde keer dat een Groningse promovendus hem krijgt. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Topdocenten. Paul van Heck: Misverstanden over Machiavelli

14 april 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - Weet wat je eet! De macht van de voedingsindustrie

Gezonde voeding: wie mag ik nog vertrouwen? - Fred Brouns

15 april 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - Jezus als kijkcijferkanon

Het succes van The Passion - Justin Kroesen, Wouter Slob en Herman Wegter

16 april 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:40

Meer nieuws

 • 13 juni 2019

  Zito Ysenbaert winnaar Gerrit Krolprijs 2019

  Zito Ysenbaert is de eerste winnaar van de Gerrit Krolprijs, de essaywedstrijd van de RUG.

 • 13 juni 2019

  Eredoctoraten en rectoraatsoverdracht

  Vrijdag 14 juni ontvingen prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom beide een eredoctoraat van de RUG. Deze academische plechtigheid is onderdeel van het 81e lustrum dat plaatsvindt van 5 t/m 15 juni 2019. Tijdens deze bijeenkomst droeg prof. dr...

 • 13 juni 2019

  61 miljoen euro voor maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken

  Ruim 200 onderzoekers kunnen met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met publieke en private maatschappelijke...