Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 14

02 april 2014


Promoties

Elektronisch voorschrijven voorwaarde voor medicatieveiligheid

Ziekenhuizen die IT-toepassingen als beslissingsondersteuning en barcodes gebruiken bij het voorschrijven en toedienen van medicijnen, werken efficiënter én maken minder fouten. Dit concludeert ziekenhuisapotheker Pieter Helmons in zijn proefschrift. Hij ziet elektronisch voorschrijven van medicatie als een essentiële voorwaarde om technologieën te implementeren die als doel hebben de medicatieveiligheid te verhogen tijdens de meest kritische stappen van het medicatiegebruik in ziekenhuizen, namelijk het voorschrijven en toedienen van medicatie. › lees verder

Werknemers en vakbonden moeten meer meedenken over de strategie van het bedrijf

Nederlandse werknemers gebruiken hun invloed op de vennootschap grotendeels om hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Dat is kortzichtig, stelt de Amsterdamse advocaat Marnix Holtzer in zijn proefschrift. Ze zouden beter kunnen meedenken over de strategie van het bedrijf. Dan kunnen ze ook sturen op langetermijnstrategieën die van grotere sociale en maatschappelijke betekenis kunnen zijn dan alleen de hoogte van hun eigen loon en dat van hun collega’s. Ook het bestuur en de raad van commissarissen hebben er belang bij deze invloed van werknemers te ondersteunen. › lees verder

Patiënten onvoldoende bewust van risico’s rijgevaarlijke geneesmiddelen

Het attenderen van patiënten op de gevaren van de rijgevaarlijke geneesmiddelen die zij gebruiken, is niet doeltreffend genoeg, constateert Susana Monteiro uit haar onderzoek. Zij onderzocht hoe met behulp van pictogrammen op de medicijnverpakking, een categorie-indeling van rijgevaarlijke geneesmiddelen en een training voor apothekers de bewustwording omtrent de risico’s kan verbeteren.› lees verder

Leerlinggerichte leraar ontwikkelt ook zichzelf meer

Leraren in het voortgezet onderwijs die sterk gericht zijn op hun leerlingen en niet alleen op het vak, ontwikkelen ook zichzelf meer. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Siebrich de Vries, lerarenopleider bij de Lerarenopleiding van de RUG. De leerlinggerichte docent houdt vaker zijn kennis en vaardigheden op peil, reflecteert meer en werkt vaker samen met collega’s. En docenten die zich blijven ontwikkelen, zijn betere docenten. › lees verder

Leerkracht-kind interacties in Chileense kleuterklassen bestudeerd

Mayra Mascareño Lara onderzocht de leerkracht-kind interacties in Chileense kleuterklassen die deelnamen aan een taalgericht onderwijsprogramma Un Buen Comienzo (een goede start). Zij bekeek hoe deze interacties samenhangen met de ontwikkeling van de kinderen. Er blijken grote verschillen te zijn in de manier waarop leerkrachten hun lessen aanpakken. Verder hebben verschillende type kinderen baat bij verschillende typen klasomgevingen. Mascareño Lara vindt dat leerkrachten, om gelegenheid tot leren te creëren, in hun handelen en interacties moeten aansluiten bij wat kinderen op dat moment nodig hebben. › lees verder

Erosie en sedimentatie doen archeologische verspreidingskaarten Italië sterk vertekenen

Rik Feiken heeft vertekeningen door holocene geologische processen als erosie en sedimentatie onderzocht. Het onderzoek is vooral gericht op Italiaanse berggebieden en vlakten. Uit Feikens onderzoek blijkt dat erosie en sedimentatie archeologische verspreidingskaarten sterk vertekenen. Met drie benaderingen kon hij de voorkeursgebieden van bewoning in hooglanden en in de vlakte bepalen. › lees verder

Nieuwe NMR-methodieken voor eiwitonderzoek

Promotie Nur Oktaviani › lees verder

Micro-zwemmers met afstandsbediening

Promotie Sandeep Namdeo › lees verder


Oratie

Het spel om de prijs

In de economie komen we veel situaties tegen waarbij strategische interactie bestaat tussen economische agenten, zoals bedrijven en consumenten. Elke agent houdt dan bij het nemen van zijn eigen beslissing rekening met het feit dat de andere agenten ook beslissingen nemen en vice versa. In zijn oratie gaat Bert Schoonbeek in op het vakgebied van de speltheorie, dat wiskundige concepten, modellen en methoden ontwikkelt waarmee deze gevallen kunnen worden beschreven en onderzocht. De speltheorie is zeer geschikt om de logische gevolgen van het gedrag van de agenten te analyseren. In zijn oratie bespreekt Schoonbeek het belang van de speltheorie voor de economische wetenschappen. Het vakgebied heeft een grote invloed op onder andere de moderne micro-economie.


Personalia

Buitenlandervaring voor twee jonge RUG-onderzoekers

Linda Geerligs en Marcos Guimarães gaan onderzoek doen in het buitenland dankzij het programma Rubicon van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Linda Geerligs gaat twee jaar onderzoek doen naar communicatie in het brein in Engeland bij de Medical Research Council.

Marcos Guimarães gaat, eveneens voor twee jaar, naar het Kavli Institute for Nanoscience, Cornell University, VS. Hij gaat onderzoek doen naar nieuwe elektronica. › lees verder

John Hoeks adjunct hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen

John Hoeks is benoemd tot adjunct hoogleraar bij de Faculteit der Letteren, met de leeropdracht Communicatie- en Informatiewetenschappen, in het bijzonder de Cognitieve Aspecten van Communicatie. Hoeks doet onderzoek naar de neurale basis van communicatie. Hij bestudeert specifiek hoe mensen proberen hun sociale (waardering, respect, aanzien) en fysieke doelen (eten, drinken, seks) te bereiken door middel van taal. Hij gebruikt daarvoor een veelheid aan methoden: van neuroimaging technieken tot gedragsexperimenten en zelfrapportage. Hoeks is vooral geïnteresseerd in de vraag hoe communicatie – bijvoorbeeld in de vorm van een een-op-een gesprek - kan worden ingezet om de doelen van anderen, en daarmee hun gedrag, te beïnvloeden. Dit kan gaan om gedrag dat te maken heeft met gezondheid (zoals stoppen met roken, minder drinken), maar ook met duurzaamheid (bijvoorbeeld transitie naar plantaardige voeding). › lees verder


Agenda

Internationaal sterrenkunde congres

Honderdste geboortedag astronoom Adriaan Blaauw

7 en 8 april 2014

Prof.dr. Adriaan Blaauw werd honderd jaar geleden, op 12 april 1914, geboren en is sinds de jaren 1950 van enorme betekenis geweest voor de sterrenkunde in Groningen, Nederland en de wereld. Tijdens het congres zullen twee onderwerpen centraal staan: het leven en werk van Adriaan Blaauw en de huidige stand van zaken van de sterrenkunde. Er zijn zowel historische lezingen over Adriaan Blaauw en de sterrenkunde in de 20e eeuw, als lezingen van internationale experts over stervorming en de structuur van ons melkwegstel, een onderwerp dat juist op dit moment zeer actueel is, door de recente lancering van de GAIA-satelliet. › lees verder

Studium Generale Groningen - Weet wat je eet! De macht van de voedingsindustrie

Eetsprookjes - Huib Stam

8 april 2014lees verder

Studium Generale Groningen - Kleine jongens, Grote oorlogen

Marinus van der Lubbe en de Rijksdagbrand - Martin Schouten

9 april 2014lees verder

Studium Generale Groningen - Kenniscafé

Oostvaardersplassen: wildernis of wildernix?

10 april 2014

Femke Kramer gaat in gesprek met Jasper Ruifrok, Roel van Klink en Perry Cornelissen. › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws