Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Prof.dr. Wil Verhoeven betrokken bij Duits onderzoek naar netwerkculturen

17 april 2014

Het ministerie van onderwijs in de Duitse deelstaat Niedersachsen heeft onlangs een aanvraag toegekend voor onderzoek naar `Participatory Culture´. Eén van de betrokkenen is prof.dr. Wil Verhoeven van de afdeling American Studies.

Het onderzoek is ingediend door een consortium onder penvoerderschap van prof.dr. Martin Butler van de Universiteit van Oldenburg.

Het onderzoek richt zich op netwerk culturen, die de wereld steeds meer omvatten dankzij moderne communicatietechnieken. Ook wordt gekeken naar de nieuwe sociaal-politieke structuren die daaruit voortvloeien. Wil Verhoeven is betrokken bij het project in het kader van de internationale verankering van het onderzoek.

De 1 miljoen euro is beschikbaar gesteld voor 15 aio-plaatsen, en middelen voor masterclasses, workshops en summerschools. Het project start op 1 oktober 2014.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:40

Meer nieuws