Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Dr. Babette Hellemans Visiting Scholar Wolfson College Oxford

09 april 2014

Dr. Babette Hellemans (Cultuurgeschiedenis en Middeleeuwse Geschiedenis) is afgelopen januari in de vergadering van de Governing Body van Wolfson College in Oxford verkozen tot Visiting Scholar voor de periode van het tweede semester van collegejaar 2014-2015. Wolfson College in Oxford is opgericht door de befaamde Britse ideeënhistoricus Sir Isaiah Berlin als voorbeeld van een college dat zich richt op modern, interdisciplinair en diachroon onderzoek. Disciplines als antropologie en cultural theory zijn sterk geworteld in dit college, evenals de exacte vakken.

Dr. Hellemans zal als projectleider van het NWO Internationaliseringsproject Degree Zero of Sound and Image: Creation Before the Act in Oxford samenwerken met experts in oosterse culturen (met name de geschiedenis van het Boeddhisme). Deze nadruk op een comparatieve studie tussen westerse en oosterse culturen is een van de ambities binnen het project. In haar eigen vervolgonderzoek wil Hellemans zich bezig gaan houden met (intellectuele) monastieke tradities binnen oosterse en westerse culturen, en gaat zij onderzoeken in hoeverre het westerse patent op de historische indeling van ‘moderne’ en ‘premoderne’ periodes nog valide is. Als Affiliated Scholar zal Dr. Hellemans verbonden zijn aan het Anthropological Institute van de University of Oxford bij de vakgroep Visual Anthropology geleid door Prof. Marcus Banks.

Meer informatie

Dr. B.S. Hellemans

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:34

Meer nieuws