Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 10

05 maart 2014

Milieubeleid kan effectiever met kennis over menselijk gedrag

De wetenschappelijke kennis over menselijk gedrag kan beter benut worden voor het maken van milieubeleid. Door deze kennis te gebruiken, komen beleidsmakers tot creatievere en effectievere milieumaatregelen. De doelen van het milieubeleid kunnen daardoor sneller en wellicht ook goedkoper gehaald worden. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in een advies dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Linda Steg en Jan Willem Bolderdijk van de RUG zijn lid van de commissie die het onderzoek voor de raad uitvoerde. › lees verder


Promoties

Rechtshandige Parkinsonpatiënten krijgen vaker rechts klachten

De hersenhelft die de dominante hand aanstuurt (voor rechtshandigen de linkerhersenhelft en andersom) is vatbaarder voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson dan de andere hersenhelft. Daardoor krijgen rechtshandigen vaker rechts klachten en linkshandigen links. Deze ontdekking door promovenda Anouk van der Hoorn verklaart wat tot nu toe niet begrepen werd: waarom de bewegingsstoornis het sterkt tot uiting komt aan één lichaamszijde. › lees verder

Half jaar voorsprong met begrijpend lezen na nascholingsproject

Mechteld van Kuijk onderzocht de resultaten van een nascholingsprogramma van leerkrachten in het basisonderwijs voor het vak begrijpend lezen, het Streef Middenbouw-project. De groep 4- en 5-leerlingen presteerden aan het eind van het nascholingsjaar aanzienlijk beter op de Cito-toets voor begrijpend lezen dan vergelijkbare klassen met vergelijkbare leerlingen van wie de leerkrachten niet aan een project meededen. Het leverde bij de kinderen een voorsprong in leesvaardigheid op dat gelijk staat aan ruim een half jaar onderwijs. › lees verder

Succes begrazing hangt af van bodemvariatie en herbivorendichtheid

Grote grazers, zoals rund, paard, schaap en edelhert, kunnen in de Nederlandse natuur een belangrijke rol spelen bij het creëren en behouden van structurele diversiteit in de vegetatie, maar doen dit niet altijd. De studie van Jasper Ruifrok - onder meer in de Oostvaardersplassen - laat zien dat het succes van herbivoren om deze rol te vervullen sterk afhangt van lichaamsgrootte van de herbivoren, van de heterogeniteit in de bodem en van fluctuaties in herbivorendichtheid in de tijd en/of ruimte. › lees verder

Met de smart grid is iedereen tegelijk energieproducent én -consument

In zijn proefschrift werpt Andrea Pagani een blik in de toekomst van energiesystemen. Die zullen sterk verschillen van de systemen van vandaag. Met de komst van decentrale productie van energie door zonnepanelen, kleine windmolens of elektrische auto’s kan elke gebruiker tegelijkertijd producent en consument van energie zijn. › lees verder

Nieuwe tracers om prostaatkanker op te sporen

Twee nieuwe tracers moeten het opsporen van prostaatkanker in de toekomst gemakkelijker maken en het gebruik van meer belastende onderzoeken voor de patiënt terugschroeven. Giuseppe Carlucci ontwikkelde deze tracers (18F-BN (C5 en C6)) in zijn promotieonderzoek en testte ze in diermodellen. Zijn conclusie: de tracers kunnen snel en gemakkelijk gemaakt worden, en blijken in de praktijk goed te functioneren. › lees verder

Russische productiviteit verbeterde tussen 1995-2008 alleen in sectoren van afnemend belang

Ilya Voskoboynikov onderzocht de prestaties van de Russische economie in de periode 1995-2008 in vergelijking met voormalig socialistische economieën in Europa, Brazilië, India en China. Hij ontwikkelde daartoe een nieuwe dataset (gedetailleerd op industrieniveau) voor productie, kapitaal, arbeid, en productiviteit. De resultaten van zijn analyse suggereren dat Rusland te kampen had met afnemende groei, omdat de productiviteit alleen verbeterde in die sectoren die een steeds kleiner aandeel van het bruto binnenlands product vormen. › lees verder

Nieuwe toepassingen voor combinatoriële chemie

Promotie Jianwei Li › lees verder

Fotosysteem van groene alg heeft grote capaciteit

Promotie Bartlomiej Drop › lees verder


Agenda

Lezingenmiddag en –avond

Brain Awareness Week Centre for Behaviour and Neurosciences

11 maart 2014

In de Brain Awareness Week houdt het onderzoeksinstituut CBN (Centre for Behaviour and Neuroscience) open huis in de Bernoulliborg op de Zernike campus. Meerdere hersenonderzoekers vertellen dan kort iets over opvallende ontwikkelingen in onze kennis en inzichten in de werking van het brein, en wat het belang er van is voor ons allen. De onderwerpen variëren van baby tot ouderen, en van zichtbaar (afwijkend?) gedrag tot fascinerende processen diep binnen in het brein. › lees verder

Studium Generale Groningen - Slavery Today

The Slave Next Door - Corinne Dettmeijer. Co-speaker Laura de Vries

10 maart 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - The Last Tribes

Before they pass away - Jimmy Nelson

11 maart 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - Kenniscafé Groningen

Alzheimer. Oorzaken en bestrijding - Ellen Nollen, Eddy van der Zee en Jeroen de Vries

13 maart 2014 › lees verder

KNG ism. Studium Generale Groningen - J.C. Kapteyn Lecture 2014

The Accelerating Universe - Brian Schmidt

14 maart 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws