Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 09

26 februari 2014
Unifocus 26 februari
unifocus

Opinie

‘Geplande transitie jeugdzorg leidde al tot veel positieve ontwikkelingen’

De geplande transitie van de jeugdzorg is onderwerp van tal van discussies, meningen en verwijten over en weer. De inhoudelijke discussie verdwijnt daarmee ten onrechte naar de achtergrond, stelt dr. Jana Knot-Dickscheit, onderzoeker en docent van de afdeling Orthopedagogiek bij de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De Jeugd-ggz is al ver op weg in het vinden van constructieve oplossingen.’ › lees verder


Promoties

E-mental health kan eigen regie versterken bij mensen met psychosen

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (e-mental health) kan een belangrijke rol spelen in het versterken van de eigen regie van mensen met een psychotische aandoening, maar het wordt nog maar weinig ingezet voor deze doelgroep. Die conclusie trekt Lian van der Krieke in haar promotieonderzoek. Tegelijk waarschuwt ze voor een te gemakkelijke koppeling tussen ‘eigen regie’ en e-mental health. › lees verder

Hoog percentage armprothesedragers gebruikt prothese nauwelijks

Maar liefst 20 tot 40 procent van de mensen bij wie een armprothese is aangemeten, blijkt deze prothese in de praktijk nauwelijks te gebruiken. Hanneke Bouwsema ontwikkelde in haar promotieonderzoek een trainingsrichtlijn om het gebruik van de armprothese te verhogen. Deze richtlijn kan ergotherapeuten helpen om prothesegebruikers beter te begeleiden. › lees verder

Luchtverontreiniging beïnvloedt luchtwegen van kinderen met astma

Astmatische kinderen die langdurig worden blootgesteld aan luchtverontreiniging (koolmonoxide en stikstofdioxide) hebben meer last van luchtwegvernauwing door een ontstekingsreactie in de luchtwegen dan astmatische kinderen die niet opgroeien met vervuilde lucht. Dat is één van de uitkomsten van het promotieonderzoek van Despo Ierodiakonou naar de genetische achtergrond van pathologische veranderingen in de luchtwegen. › lees verder

Weinig te doen aan slecht herstel armfunctie na beroerte

Veel mensen die door een beroerte een verlamde arm hebben gekregen, kunnen deze arm blijvend niet meer gebruiken. Lex de Jong ontdekte in zijn promotieonderzoek dat rekhoudingen, die herstelbelemmerende functiestoornissen (zoals spierverkortingen en verhoogde spierspanning) moeten voorkomen, de afname van de bewegingsmogelijkheid van de verlamde arm niet kunnen tegengaan. Dat maakt volgens hem de vraag naar nieuwe, effectieve behandelmethodes urgent. › lees verder

Verlagen ‘waterhuishoudinghormoon’ kan achteruitgang nierfunctie mogelijk verminderen

Nierpatiënten met diabetes of cystenieren (erfelijke cysten in de nieren) hebben vaak hogere vassopressinewaarden. Vassopressine is een hormoon dat belangrijk is voor het in balans houden van de waterhuishouding in het menselijk lichaam. Promovenda Wendy Boertien ontdekte dat hogere vassopressinewaarden bij nierpatiënten verband houden met nierachteruitgang en dat het verlagen van het hormoon de achteruitgang in nierfunctie mogelijk kan verminderen. › lees verder

Zwangerschapsgerelateerde hartspierziekte soms wél erfelijk

Anders dan tot voor kort aangenomen, kan zwangerschapsgerelateerde hartspierziekte (peripartum cardiomyopathie, PPCM) wel degelijk erfelijk bepaald zijn. Dat is een opzienbarende uitkomst van het promotieonderzoek van Karin van Spaendonck-Zwarts. Deze conclusie wordt ondersteund door de ontdekking van mutaties in het grootste menselijke gen. De promovenda stelt voorop dat vele genen betrokken kunnen zijn bij erfelijke hartspierziekten. Zij richtte zich in haar onderzoek vooral op één type hartspierziekte dat gepaard gaat met verwijding van de hartspier (DCM), maar maakte ook uitstapjes naar de genetische en klinische overlap met andere hartspierziekten. › lees verder

Taalvaardigheid van Antilliaanse peuters verbetert bij voorlezen

Nienke Boomstra onderzocht de resultaten van het taalinterventieprogramma ‘Meer Taal, Meer Kans’ dat vanaf 2009 is uitgevoerd in Leeuwarden en Rotterdam. De interventie was gericht op het door middel van voorlezen aanleren van vaardigheden van Antilliaanse moeders om de taalontwikkeling van peuters te stimuleren in zowel het Papiaments als het Nederlands. Zij promoveert in Franeker. › lees verder

Meer inzicht in geautomatiseerde beslissingen

Het proefschrift van Bertjan Broeksema gaat over Decision Management Systemen (DMS) die worden gebruikt om het nemen van beslissingen te automatiseren in de gezondheidszorg, het verzekerings- en bankwezen, de transportbranche enz. Dagelijks worden er miljoenen besluiten genomen door dit soort systemen zonder direct menselijk toezicht. Broeksema heeft een visueel analysesysteem ontworpen dat een business analist beter inzicht geeft in de effecten van zo’n beslissingssysteem. › lees verder


Oratie

Arbeid en gezondheid wederzijds afhankelijk

Een goede baan is net zo belangrijk in het leven als een goede gezondheid. Arbeid en gezondheid zijn wederzijds afhankelijk: je werk bepaalt je gezondheid en je gezondheid bepaalt je werk. In haar oratie gaat prof.dr. Ute Bültmann in op die relatie tussen werk en gezondheid. Volgens haar moet het onderzoek op het gebied van arbeid en gezondheid zich - met het oog op de veranderende bevolkingssamenstelling, arbeidsmarkten en maatschappelijke contexten - vooral richten op 1) het beperken van gezondheidsproblemen en de gevolgen hiervan voor het functioneren op de werkvloer, 2) de zorg voor goede fysieke en psychosociale werkomgevingen en 3) een aanpak van deze problemen over het volledige socio-economische spectrum en de volledige levensloop. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - The Last Tribes

Demonentaal en Mensentaal - Lourens de Vries

4 maart 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - Hanze Jeugdlezing

Discipline. Nieuwe vormen in opvoeding en onderwijs - Marli Huijer

5 maart 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - Slavery Today

The New Economy of 30 Million Slaves - Zoe Trodd

6 maart 2014 › lees verder

University of Groningen College Tour

Thea Hilhorst interviewt Noeleen Heyzer, winnares van de Aletta Jacobs Prijs 2014

6 maart 2014 › lees verder

Aletta Jacobs Prijs

Uitreiking Aletta Jacobs Prijs aan Noeleen Heyzer

7 maart 2014 › lees verder

UMCG/RUG lezingenmiddag

Brein in beweging

12 maart 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:40

Meer nieuws