Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 07

12 februari 2014
Unifocus 12 februari
unifocus

Vertraging op de telefoonlijn belemmert de vorming van sterke sociale relaties

Namkje Koudenburg toont in haar promotieonderzoek aan dat soepel lopende gesprekken een gevoel van saamhorigheid en overeenstemming geven. Een korte stilte kan de flow van het gesprek doorbreken en gevoelens van afwijzing teweegbrengen. Hiermee worden bepaalde fundamentele behoeftes, zoals de behoefte erbij te horen, bedreigd. Ook bij online communicatie of telefoongesprekken, waar mensen vaak te maken hebben met vertragingen in de verbinding, speelt dit een rol. Koudenburgs onderzoek laat zien dat een vertraging van één seconde op de lijn genoeg is om de gespreksflow te doorbreken en het vormen van sterke sociale relaties te belemmeren. › lees verder

Arabische universiteiten bezoeken Groningen

Hoe geef je leiding aan een universiteit in een snel veranderende wereld en hoe bereid je jonge talenten voor op een toekomstige rol in de maatschappij? Deze twee punten stonden centraal tijdens de ‘leadership visit’ van leden van de Arab European Universities Association (AEUA). De delegatie van zes universiteiten uit Irak, Jordanië, Libanon, de Palestijnse Gebieden en Egypte discussieerden 10 en 11 februari over de toekomst en ontwikkeling van universitair leiderschap. › lees verder


Promoties

Droog poeder uitstekend alternatief voor vloeibaar griepvaccin

Het inhaleren van een griepvaccin in de vorm van een droog poeder kan een goed en goedkoop alternatief worden voor het vloeibare vaccin dat met een prik moet worden toegediend. Dat concludeert Harshad Patil in zijn promotieonderzoek op basis van preklinisch onderzoek. Het poeder hoeft niet koel bewaard en getransporteerd te worden, wekt een sterke afweerreactie tegen griep op – óók in de bovenste luchtwegen – en is eenvoudig toe te dienen. › lees verder

Nierpatiënten krijgen dagelijks te veel zout binnen

Patiënten met chronische nierschade eten vaak veel te zout. Dat is één van de conclusies van promovendus Arjan Kwakernaak naar het effect van leefstijlfactoren op het ontstaan, de progressie en de behandeling van nierziekten. Hij concludeert onder meer dat zoutbeperking een bijzonder effectieve behandeling is voor patiënten met chronische nierziekten. › lees verder

Coating voor prothese doodt bacterie door elektrostatisch lading

De kans op infectie is een belangrijk probleem bij biomedische implantaten, zoals heup-, knie- en hartklepprotheses. Lia Asri ontwikkelde coatings die geen antibacteriële stoffen afgeven, maar zo sterk elektrostatisch geladen zijn dat ze bacteriën doden. › lees verder

Oudere patiënten met hoofd-halskanker niet anders behandelen dan jongere patiënt

Het is niet nodig om oudere patiënten met hoofd-halskanker anders te behandelen dan jongere patiënten met deze ziekte. Dat concludeert Thomas Peters op basis van zijn promotieonderzoek. Nu gebeurt dat in de klinische praktijk vaak nog wel. Peters stelde vast dat oudere patiënten geen andere complicaties ontwikkelen na een behandeling dan jongere patiënten. › lees verder

Amputatie been of arm kan levenskwaliteit van patiënten met CRPS-1 verbeteren

Het is een controversiële vraag onder behandelaars: moeten zij wel of niet voldoen aan het verzoek van mensen met Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1 (CRPS-1) om een ogenschijnlijk ‘gezond’ ledemaat te amputeren? Marlies Bodde schetst in haar promotieonderzoek onder andere de ervaringen van 21 patiënten die zo’n amputatie ondergingen. › lees verder

Onnodig onderzoek voorkomen door slokdarmkanker sneller en beter in kaart te brengen

Om patiënten met slokdarmkanker zo goed en snel mogelijk te helpen, is het van groot belang dat artsen snel duidelijkheid hebben over de grootte van de tumor en mogelijke uitzaaiingen. Liesbeth Schreurs laat in haar promotieonderzoek zien hoe en in welke volgorde zulk beeldvormingsonderzoek het beste kan worden uitgevoerd om patiënten zo min mogelijk te belasten en om zo snel mogelijk de juiste therapie te starten. › lees verder

Duitse arbeidsproductiviteit bleef achter door inefficiënt gebruik van moderne technologieën

In de vroege twintigste eeuw slaagde Europa er niet in om de snelle Amerikaanse industriële arbeidsproductiviteitsgroei bij te houden. De snellere Amerikaanse productiviteitsontwikkeling in de periode 1900-1940 roept de vraag op of de VS de groeipotentie van nieuwe technologie beter exploiteerden dan Europese landen. In zijn proefschrift bestudeerd Joost Veenstra deze vraag voor Duitsland, waarbij hij de conventionele verklaringen voor het Duits/Amerikaanse arbeidsproductiviteitsverschil in twijfel trekt. › lees verder

Strebers hebben de halve wereld, conformisten de rest

Sociaal leren heeft ervoor gezorgd dat mensen zich snel konden aanpassen aan een grote verscheidenheid aan omstandigheden op aarde. Maar er is niet veel bekend over hoe mensen sociale informatie gebruiken om hun gedrag te bepalen. In zijn proefschrift laat Lucas Molleman met behulp van experimenten zien dat mensen onderling sterk verschillen in hun sociale leerstrategieën. Sommigen - de strebers - bekijken welk gedrag tot het meeste succes leidt, terwijl anderen - de conformisten - hun gedrag laten afhangen van wat de meerderheid in hun omgeving doet. › lees verder

Meetmodellen onderzocht voor klinische en persoonlijkheidsvragenlijsten

Psychologen gebruiken vaak klinische en persoonlijkheids- (K&P) vragenlijsten voor het meten van persoonlijkheidstrekken en/of psychopathologische symptomen. Om de kwaliteit van K&P vragenlijsten te beoordelen worden bepaalde meetmodellen gebruikt. Promotie Iris Smits › lees verder

Nieuwe wiskunde voor genomische netwerkreconstructie

Promotie Anani Lotsi › lees verder

Diffuus gekoppelde netwerken nader onderzocht

Promotie Shuo Zhang › lees verder

Nieuwe software verbetert detectie van kosmische deeltjes

Promotie Daniel Fraenkel › lees verder

West-Europa hield Oost-Duitsland met gemak in isolement

Promotie Carel Horstmeier › persbericht


Oratie

Micronutriënten en gezond ouder worden

Micronutriënten zijn essentieel voor het leven en een optimale gezondheid. Toch blijkt steeds vaker uit voedselconsumptiepeilingen dat in veel landen mensen de aanbevolen hoeveelheden micronutriënten niet binnenkrijgen door veranderingen in hun leefstijl en voedingspatroon. Omdat onvoldoende inname van micronutriënten geen directe gevolgen heeft, is er vaak geen aandacht voor de langetermijneffecten op de gezondheid en het welzijn. Zo blijkt dat de vitamine D-status in veel landen, waaronder Nederland, ontoereikend is en niet aan de richtlijnen voldoet. Dat heeft gevolgen voor het risico op botverweking, maar beïnvloedt ook minder bekende gezondheidsvoordelen van vitamine D, zoals een grotere spierkracht en sterkere afweer. Manfred Eggersdorfer stelt in zijn oratie dat de weg naar betere voeding begint bij onderzoek. › lees verder


Onderzoek

Succes slimme energienetten afhankelijk van op elkaar aansluiten domeinen

De Rijksuniversiteit Groningen gaat in een aantal onderzoeksprojecten - gefinancierd door NWO - op het gebied van nieuwe energie de economische, gedragsmatige en technische aspecten van slimme energienetten combineren om het succes van die nieuwe energiesystemen te garanderen. Claudio De Persis geeft leiding aan ENBARK, een project waarin op basis van energiefuncties een nieuwe methode wordt ontwikkeld voor het vormgeven, analyseren en beheren van slimme energienetten. Linda Steg gaat een onderzoeksteam leiden dat zich gaat bezighouden met het afstemmen van het consumentengedrag op de technologische mogelijkheden die de slimme energienetten bieden. › lees verder


Diversen

Weblog Laura Batstra: ‘Protest GGz tegen transitie jeugdzorg niet constructief’

De tijd en energie die met name kinderpsychiaters besteden aan het protesteren tegen de overheveling van de Jeugd GGz naar de gemeenten is weinig constructief, stelt dr. Laura Batstra in haar blog ‘Wie zijn de helden?’ op Artsennet.nl. Batstra is onderzoeker bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. › lees verder


Personalia

Eline Brontsema nieuwe streektaalfunctionaris Provincie Groningen

Eline Brontsema is de een nieuwe streektaalfunctionaris van de Provincie Groningen. Brontsema (25) was al werkzaam bij het Bureau Groninger Taal en Cultuur van de RUG, waaraan zij ook als streektaalfunctionaris verbonden blijft. Daarvoor studeerde ze filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen – TOPdocenten

Gevoelens zijn feiten: het tv-interview als strategisch wapen - Wiggele Wouda

17 februari 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - How to build your own cognition

Mirror Neurons - Luciano Fadiga

18 februari 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - Music Matters

Hey! Nietzsche! Leave them kids alone! The Romantic Movement in Rock and Roll - Graic Schuftan

20 februari 2014 › lees verder

Spraakmakende Boeken

Javier Marías: De verliefden - prof.dr. Hub. Hermans

20 februari 2014lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:40

Meer nieuws