Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 06

05 februari 2014

Vroegmiddeleeuws zodenhuis in Firdgum wordt hersteld

Zodenhuis

De reconstructie van het vroegmiddeleeuwse zodenhuis in Firdgum dat vorig jaar juni werd opgeleverd stortte in de nacht van 29 november na hevige regenval voor een groot deel in. Provincie Fryslân, het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen en het Yeb Hettinga Museum hebben nu besloten de benodigde financiën en menskracht beschikbaar te stellen voor herstel. De gegevens die de instorting opleverde worden gebruikt om de tweede versie te verbeteren. De herbouw levert opnieuw een boeiend bouwproces op met als resultaat een publiekstrekker van formaat, maar ook een bijdrage aan het wetenschappelijke onderzoek van Daniel Postma van het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. › lees verder


Promoties

Vraag en aanbod beter in balans in de Smart Grid

In haar proefschrift beschrijft Gunn Larsen onderzoek naar gedistribueerde besluitvorming in een elektriciteitsnetwerk (Smart Grid) met meerdere elektriciteitsproducenten en -consumenten. Het doel is om door middel van informatie-uitwisseling de vraag naar en de productie van elektriciteit in balans te brengen in onderdelen van het netwerk, bijvoorbeeld in een woonwijk. Hierbij nemen we aan dat de producenten en consumenten als actieve ‘agents’ kunnen opereren en, binnen grenzen, kunnen beslissen wanneer zij energie-vragende of energie-producerende apparaten aan en uit zetten. Door deze beslissingen goed op elkaar af te stemmen kan de belasting van, bijvoorbeeld, een bijbehorend transformatiestation verminderen en de energieconsumptie van het elektriciteitsnetwerk als geheel afnemen. › lees verder

Regels aanbestedingsprocedures kunnen beter

Aanbestedingsprocedures verlopen niet altijd volgens de regels. Ondernemers die door een fout van de aanbesteder een opdracht mislopen, kunnen naar de rechter stappen. Op het niveau van de Europese Unie zijn twee richtlijnen vastgesteld die op dit gebied eisen stellen aan de nationale rechtsstelsels van lidstaten. Arthur van Heeswijck heeft onderzoek gedaan naar de conformiteit van het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming van ondernemers bij aanbestedingen met het Europees recht en naar de samenhang van die regels. › lees verder

Consensus over juiste gebruik van nucleair geneeskundige technieken binnen ziekteproces belangrijk

Om nucleair geneeskundige afbeeldingstechnieken optimaal te kunnen benutten, is het nodig dat nucleair geneeskundigen consensus bereiken over welke techniek gebruikt wordt op welk moment van de ziekte. Dat stelt Andor Glaudemans in zijn promotieonderzoek. Hij ging daarin na wat de beste manier is om nucleaire scans uit te voeren en te analyseren. › lees verder

Bio-based zetmeel kan op olie gebaseerd bindmiddel vervangen

Zetmeel is bij het brede publiek bekend als voedingsbestanddeel, maar er zijn ook veel industriële toepassingen voor. Zetmeel wordt dan meestal aangewend als bindmiddel. Jan Miel onderzocht of het mogelijk is om het in principe hernieuwbare zetmeel te gebruiken om een op olie gebaseerd bindmiddel te vervangen. › lees verder

Nieuwe tracers ontwikkeld om prostaatkanker preciezer op te sporen

Promotie Zilin Yu › lees verder

Functie endotheel in ernstig orgaanfalen verder ontrafeld

Promotie Francis Wulfert › lees verder

Complexiteit en collectieve creativiteit in het bedrijfsleven en in het beleid

Promotie Diane Nijs › lees verder

Toepassingen van magnesiumhydride onderzocht: opslag van waterstof en katalyse van organische reacties

Promotie Julia Intemann › lees verder

Inzicht in rol T-cel in regulatie ziekte en gezondheid op moleculair niveau

Promotie Katarzyna Smigielska-Czepiel › lees verder

Doelgerichte fluorescentiebeeldvorming kan chirurg helpen om tumor en bacteriële infectie beter op te sporen

Promotie Marleen van Oosten › lees verder

Synthese van natuurlijke verbindingen uit celwanden

Promotie Miriam Hanstein › lees verder


Oratie

Grote telescopen voor kleine golven

Zowel op aarde als in de ruimte worden steeds grotere telescopen voor submillimeter-straling gebouwd, waarmee sterrenkundigen steeds dieper in de sterrenstelsels kunnen kijken. Floris van der Tak houdt daarover zijn oratie. ‘We doen een beetje zoals verloskundigen, die met behulp van echo’s baby’s al kunnen zien terwijl ze nog in de buik van hun moeder zitten’, stelt Van der Tak. ‘Het doel is in dat geval om te kijken of de baby gezond is, maar bij sterren willen we graag weten waarom in sommige wolken van stof en gas veel meer sterren ontstaan dan in andere, waarom er meestal zon-achtige maar soms ook veel zwaardere sterren ontstaan, en hoe er rondom sterren ook planeten ontstaan.’ › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - Hendrik de Waard Lezing

Brain Reading - Facts versus Science Fiction - John-Dylan Haynes

10 februari 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - How to build your own cognition

Uncertainty in Language and Thought - Noah Goodman

11 februari 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - Hanze Jeugdlezing

Investeren in kinderen begint bij investeren in ouders - Judi Mesman

12 februari 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - Kenniscafé Groningen

Politieverhoren en alarmgesprekken - Tom Koole en Jos Hoekendijk

13 februari 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws